Zakres korzystania z Tarczy Antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa to szereg rozwiązań chroniących przedsiębiorców i pracowników przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 16.04.2020 wynika, że przedsiębiorcy złożyli już ponad milion wniosków o wsparcie z instrumentów tarczy antykryzysowej. Najwięcej, bo ponad 676 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

Duże zainteresowanie jest  wsparciem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że ponad 10,9 tys. wniosków złożono o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To wsparcie, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy w przypadku przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Kwota, o jaką wnioskują przedsiębiorcy, to ponad 2 mld zł. Wsparciem objętych może być ok. 420 tys. pracowników. Środki trafiają już do zainteresowanych przedsiębiorców. W całej Polsce wojewódzkie urzędy pracy zrealizowały przelewy na blisko 78,5 mln zł

Najwięcej pieniędzy do tej pory trafiło do firm na Dolnym Śląsku – ponad 33,3 mln zł. Na Śląsku to ponad 13 mln zł, a w Małopolsce – ponad 5,3 mln zł.

Do wojewódzkich urzędów pracy, które są właściwe do obsługi wniosków o wsparcie z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazano ponad 444 mln zł.

Z kolei do powiatowych urzędów pracy, na realizację działań antykryzysowych przekazane zostało ponad 713,4 mln złotych. Powiatowe Urzędy Pracy zajmują się m.in. rozpatrywaniem wniosków mikroprzedsiębiorców ubiegających się o niskooprocentowaną pożyczkę. Tych udzielono już blisko 21 tys. w łącznej kwocie ponad 104,4 mln zł.

W sumie do powiatowych urzędów pracy wpłynęło blisko 115 tys. wniosków o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorców.

W środę 15.04 ZUS wypłacił na konta 86,2 tys. osób pierwsze świadczenia postojowe w łącznej wysokości ponad 172 mln złotych. Najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych do przedsiębiorców w Gdańsku, Warszawie i Krakowie.