Wzrost odpowiedzialności tworzy presję na wyższe pensje CXO

Zdaniem head hunterów współpracujących z społecznością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” zmiana pracy przez CFO/CXO jest traktowana jako sposób na uzyskanie wynagrodzenia wyższego niż dotąd otrzymywane, a oczekiwania są bardzo wygórowane. Rekruterzy uważają, że te oczekiwania napędza przede wszystkim świadomość coraz większych ryzyk, które biorą się na siebie członkowie zarządów. Badania w społeczności CFO/CXO potwierdzają poprawność tej tezy – 72% odpowiedzi jest na „tak”.

Moim zdaniem, oczekiwania dotyczące wynagrodzeń członków zarządów i top managementu są coraz wyższe, co jest spowodowane wieloma czynnikami. Po pierwsze, rośnie presja regulacyjna, zwłaszcza związana z prawem podatkowym. Przepisy podatkowe są skomplikowane i różnie interpretowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. To z kolei stwarza ryzyko przyjęcia błędnej interpretacji i podjęcia niewłaściwej decyzji, co może skutkować koniecznością dopłaty podatku z odsetkami oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.

Organy podatkowe często wydają decyzje sprzeczne z prawem, które są uchylane przez sądy administracyjne. Proces ten jest jednak długotrwały i może negatywnie wpływać na firmę. Dodatkowo, wdrażane są kolejne narzędzia uszczelniające, takie jak JPK_CIT i KSeF, które ułatwiają nadzór skarbówki nad podatnikami. Wdrożenie tych narzędzi jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym podejmowania wielu trudnych decyzji, co jest szczególnie skomplikowane w kontekście zmieniających się przepisów i niskiego zaufania do organów państwa.

Dodatkowym czynnikiem jest presja ze strony udziałowców na ograniczanie wydatków oraz podejście do pracy nowych pracowników, wśród których często obserwuje się rotację, nieobecności i nie zawsze najwyższy poziom etyki pracy. Wszystko to generuje ogromną presję na osoby zarządzające finansami w firmach, co z kolei prowadzi do wzrostu oczekiwań dotyczących wynagrodzeń tych osób.

Można temu przeciwdziałać poprzez spisanie wewnętrznych regulacji dotyczących podejścia do kluczowych zagadnień związanych z ryzykiem podatkowym oraz podejmowaniem decyzji w kwestiach podatkowych. Warto ustalić zasady współpracy z doradcą podatkowym oraz spisać procedury rozliczania poszczególnych podatków, aby uniknąć błędów w przypadku nieobecności pracowników i ich rotacji. Należy również jasno określić, za jakie obszary mające wpływ na rozliczanie podatków odpowiadają prezes zarządu, CFO, główny księgowy, pracownicy działu księgowości oraz pracownicy innych działów, takich jak zakupów i sprzedaży. Takie działania mogą pomóc zarządowi dochować należytej staranności w nadzorze w zakresie podatków, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka.

To wszystko wpływa na wzrost odpowiedzialności za błędne decyzje czy też nienależyty nadzór nad procesami podatkowymi ponoszonej przez menedżment względem spółki oraz względem fiskusa. Tym bardziej, że fiskus ma nowe narzędzia i kładzie nacisk na nowe obszary, takie jak ceny transferowe i rynkowość transakcji. Widzimy tendencję, że organy podatkowe prowadzą także czynności sprawdzające względem członków zarządu świadczących usługi na rzecz spółek, koncentrując się m.in. na zasadach ustalania wysokości wynagrodzeń.

Arkadiusz Łagowski, kancelaria Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi

Zapraszamy na spotkanie na ten temat we Wrocławiu 12.06 godz. 9-11. Rejestracja https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-12062024/