Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Restrukturyzacje – bezpieczeństwo i krok w przyszłość

8 kwietnia 2020 - 09:00 - 11:00

Ze ścież­ki re­struk­tu­ry­za­cji mo­że sko­rzy­stać przed­się­bior­ca, któ­ry jesz­cze nie stał się nie­wy­pła­cal­ny, a je­dy­nie za­gro­żo­ny nie­wy­pła­cal­no­ścią. Ozna­cza to, że na­wet po­mi­mo te­go, że nie za­ist­nia­ły jesz­cze prze­słan­ki do zło­że­nia wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści, a przed­się­bior­ca prze­wi­du­je, iż spo­wol­nie­nie go­spo­dar­cze wy­wo­ła­ne przez COVID-19 mo­że ne­ga­tyw­nie od­bić się na je­go płyn­no­ści w nie­da­le­kim cza­sie, to już wte­dy moż­na z od­po­wied­nim wy­prze­dze­niem za­re­ago­wać na po­ja­wia­ją­ce się pro­ble­my.

Omówimy aspekty prawne i biznesowe ze wsparciem ekspertów z FilipiakBabicz Kancelaria Prawna.

Spotkanie ONLINE odbędzie się w aplikacji ZOOM, zainteresowane osoby otrzymają kod dostępu, po wyrażeniu chęci udziału w klubowym serwisie społecznościowym Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-08042020

 

Szczegóły

Data:
8 kwietnia 2020
Godzina:
09:00 - 11:00
Wydarzenie Tagi:
, ,

Organizator

Business Dialog

Miejsce wydarzenia

online