Współistnienie ludzi i sztucznej inteligencji, czyli zrównoważony rozwój 4.0

Kluczowe w rozwiązaniach przyszłości, zwanych dzisiaj sztuczną inteligencją, powinny być elementy zapewniające wsparcie, a nie zastępowalność ludzi, wsparcie poprzez wygodne oraz bezpieczne interakcje, koegzystencję i współpracę. Jeśli nie podążymy tą drogą, nasza inteligencja będzie słabnąć, nasze umiejętności maleć, ale nasze pragnienia pozostaną w coraz większym stopniu niezaspokojone, co doprowadzi do frustracji, a przecież stworzone przez nas technologie nie będą widziały potrzeby ich zaspokajania.

Polecamy świetny artykuł Bartosza Radziszewskiego  w serwisie Digital Finance Excellence, jednego z programów Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, pokazujący niedostrzegane dotąd aspekty wdrażania technologii cyfrowych w biznesie i społeczeństwie.

Jest tutaj https://dfe.org.pl/wspolistnienie-ludzi-i-sztucznej-inteligencji-czyli-zrownowazony-rozwoj-4-0/ , a więcej o programie http://www.dfe.org.pl