Jaki właściciel, takie finanse – dyskusja na konferencji „Azymut dla CFO” 9.03

Każdy podmiot – bez względu na właściciela – obowiązują te same ustawy, regulacje, standardy, a jednak finanse różnią się właśnie ze względu na rodzaj właściciela. Robert Zaranowicz poprowadzi na konferencji „Azymut dla CFO” 9.03 w Warszawie debatę o tych różnicach, a w magazynie „Controlling i Zarządzanie”, który ukaże się właśnie na tę konferencję mówi w wywiadzie: 

„Różnice są w samym zarządzaniu finansami, w rozłożeniu akcentów i wyznaczeniu priorytetów. Kierując finansami wchodzimy na pola niefinansowe, a te już mają swoją specyfikę.  Tak jak różnią się finanse w firmie handlowej i produkcyjnej, tak różnią się w zależności od głównego właściciela. Ponadto inni są interesariusze w firmie rodzinnej, w firmie należącej do funduszy, w firmie-córce wielkiej korporacji, w spółce giełdowej czy spółce z udziałem skarbu państwa. Interesariusze mogą być ze sobą zgodni, ale najczęściej różnią się. Dyrektor finansowy będzie musiał uwzględnić te różnice i w samych finansach, i w komunikacji z właścicielami.”

W panelu dyskusyjnym:

Małgorzata Sobczyk, wiceprezes i dyrektor finansowy w Ingenioso Group, członek Kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Jacek Olszański, dyrektor finansowy XTPL

Michał Wojtulewicz, dyrektor finansowy Astor

Patrycjusz Szczęś, dyrektor finansowy Grupa Zago

 

Rejestracja na konferencję tutaj https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-09032023