Ważne zmiany podatkowe jeszcze w tym roku

Na  konferencji prasowej 24.03 premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia kolejne zmiany w zakresie PIT. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 lipca 2022 r.

Najistotniejsze z nich to:

»      obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym do 120 tys. zł (także dla przedsiębiorców),

»      przywrócenie możliwości odliczenia składek zdrowotnych do określonego limitu – dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego limit odliczenia od dochodu wyniesie 8,7 tys. zł, dla podatników opodatkowanych ryczałtem limit odliczenia od przychodu wyniesie 50% zapłaconych składek zdrowotnych, natomiast odliczenie składki zdrowotnej prawdopodobnie nie będzie dotyczyło osób rozliczających się na skali podatkowej,

»      likwidację ulgi dla klasy średniej – jednakże z gwarancją jej zastosowania w zeznaniu rocznym na życzenie podatnika, jeśli ten wariant będzie dla niego korzystniejszy,

»      likwidację ulgi na zabytki,

»      likwidację tzw. abolicji podatkowej,

»      w przypadku osób mających kilka różnych źródeł dochodu – możliwość równoczesnego stosowania przez nie więcej niż 3 płatników kwoty wolnej przy obliczaniu zaliczek na podatek (w przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł),

»      uchylenie obowiązku wyliczania zaliczek w 2022 roku równolegle wg reguł obowiązujących w 2021 i 2022 roku,

»      przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia samotnie wychowującego rodzica z dzieckiem (zamiast wprowadzonej od 2022 r. ulgi w wysokości 1500 zł) – jednocześnie możliwe będzie dwukrotne skorzystanie z kwoty wolnej 30 tys. zł, osobno przez rodzica i dziecko,

»      zwiększenie do 16 061,28 zł limitu zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców,

»      wydłużenie terminu na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT do 2025 r.

Komunikat Ministerstwa Finansów w tej sprawie dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-nizszy-o-5-punktow-procentowych-zmiany-w-systemie-podatkowym

Konsultacje projektu potrwają do 2 kwietnia 2022 r.