W Poznaniu we wrześniu (9.09) spotykamy się w Cegielskim!

Zgodnie z nowym zwyczajem – nowym czyli spontanicznie realizującym się od czerwca tego roku 🙂 – spotkanie odbędzie się w siedzibie jednego z uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Małgorzaty Sobczyk, CFO w H.Cegielski-Poznań, członka Kapituły Klubu. Zaczniemy je od wizyty na hali produkcyjnej, a potem – juz w sali konferencyjnej – zastanowimy się nad następującymi zagadnieniami „Wyznaczanie priorytetów w portfelu projektów” :

1. W projektach planowane są głównie wydatki na ich realizację, ale czasami jesteśmy zaskakiwani, że do utrzymania/wykorzystania produktów projektów musimy jeszcze wydać dodatkowe środki (np. koszty umów wsparcia z dostawcami IT, koszty gwarancji). Wybierając projekty warto mieć pełną informację, zarówno o wydatkach na dostarczenie projektu, jak i kosztach utrzymania produktów projektu na wybrany okres, np. 5 lat (tzw. TCO).

2. Zgłaszanych jest wiele potrzeb projektowych, ale nie do końca wiemy, czy warto w nie inwestować, zwłaszcza że w aktualnej sytuacji trudno planować długofalowo. Jak wybrać te najlepsze, dopasowane do naszej strategii/modelu biznesowego i konkretnych szybko zmiennych warunków biznesowych?

3. Jak szybko sprawdzić, czy wybrane przez nas projekty są możliwe do realizacji? Czyli czy mamy wystarczającą ilość środków finansowych w poszczególnych obszarach budżetowych oraz czy mamy dostępnych pracowników?

4. Projekty i operacje – właściwe proporcje zaangażowania pracowników. Policzalność pracy – czasu i kosztów – na projekty osób o różnych statusie: pracowników kluczowych, zewnętrznych ekspertów, własnych ekspertów i specjalistów, itd.

Rejestracja na spotkanie w serwisie dyrektorów Business Dialog  https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-09092021