W Katowicach – dobra rozmowa o sankcjach, ale też o okazjach dla Polski

W czwartek 10.03 spotkaliśmy się w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Katowicach.

Najpierw trochę porozmawialiśmy o sankcjach. Pamiętajmy, że one nie unieważnieją umów zawartych przed ich wprowadzeniem, czyli należy i można je realizować,  że trzeba bardzo dobrze wczytać się, które produkty podlegają sankcjom, bo w tym samym segmencie np. cementowych są i takie i takie, a także że Polska nie wprowadziła żadnych kar za nieprzestrzeganie europejskich sankcji. Może za brzmi to cynicznie, ale aktualnie firmy, które prowadziły interesy w Rosji i na Białorusi podejmują decyzje mając doboru tylko złe opcje, straty z tego lub innego tytułu.

Przegląd sytuacji doprowadził nas do wniosku, że o ile odgórne sankcje wobec Rosji są słabe, łatwe do obejścia, to oddolne inicjatywy podmiotów gospodarczych rzeczywiście prowadzą do destrukcji gospodarki Rosji.

Dla Polski otwiera się wiele korzystnych okazji od relokacji biznesów ukraińskich do Polski poprzez przeniesienie rosyjskich inwestycji zachodnich firm motoryzacyjnych z Rosji i Ukrainy do naszego kraju aż po zastąpienie rosyjskich i ukraińskich produktów żywnościowych w krajach arabskich przez polskie produkty. Potrzebna jest jednak aktywna polityka państwa w tym kierunku.

Dla dyrektora finansowego obecna sytuacja oznacza konieczność – i szansę –  jeszcze silniejszego partnerstwa z menedżerami biznesowymi: wsparcie w wykorzystaniu okazji, dostarczenie danych, pomoc w polityce cenowej, wykorzystanie wahań walut i wiele innych.

Wszyscy jesteśmy jeszcze bardziej świadomi, że planowanie, prognozowanie jest twórczością, a nie działaniem opartym na jakichś możliwych do przewidzenia scenariuszach. Wcześniej nie bardzo opłacało się do tego przyznawać, dzisiaj mówimy to z całą otwartością.

Po raz kolejny potwierdziliśmy sobie że cash jest królem. Kto dzisiaj ma zasoby gotówki będzie w stanie wykorzystać okazji i przetrwać zagrożenia.

CFO z naszego środowiska ustawiają swoje priorytety następująco:

  1. Rozszerzenie odpowiedzialności CFO przez przyjęcie roli głównego strażnika bezpieczeństwa biznesu, finansów i operacji.
  2. Zapewnienie pełnej informacji o wewnętrznych i zewnętrznych procesach oraz uwarunkowaniach transakcji  w celu trafnej oceny wpływu wprowadzanych sankcji i  rozwoju sytuacji na nie.
  3. Ocena możliwości udzielania pomocy pracownikom ukraińskim, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie (np. wcześniejsze wypłaty, udzielenie urlopów, pomoc w sprowadzeniu rodzin).
  4. Wsparcie finansowe i niefinansowe dla Ukraińców, bezpośrednie i pośrednie za pośrednictwem organizacji pomocowych (oferowanie wykorzystania zasobów firm tj. infrastruktura techniczna, pojazdy, biura, telefony, itd.).
  5. Zbudowanie planów awaryjnych w relacjach z kontrahentami (prawdopodobnie część z nich  nie będzie w stanie wywiązywać się z umów).
  6. Przygotowanie scenariuszy postępowania w zależności od poziomu i rodzaju europejskich i światowych sankcji, z równym poszanowaniem aspektu biznesowego i etycznego.
  7. Uwzględnienie różnych scenariuszy płynności finansowej i kalkulacji w zależności od reakcji rynków na sankcje, czyli kształtowania się cen produktów, wycen giełdowych, inflacji, kursów walut, itd.
  8. Założenie w scenariuszach i planach rezerw (z pewnością rzeczywistość zaskoczy firmę i menedżerów).
  9. Zaangażowanie swojego autorytetu w tonowanie emocji, zapobieganie marnowaniu czasu na bezproduktywne dyskusje czy narzekanie.
  10. Stałe monitorowanie cyberzagrożeń.