Ulgi na innowacje – hit czy kit? Odpowiemy na konferencji „Azymut dla CFO” 9.03

Do 2022 r. w naszym systemie podatkowym funkcjonowały znane już B+R i IP-Box. Razem z Polskim Ładem pojawiły się kolejne i katalog rozszerzono o ulgi: na prototyp, na robotyzację i na wsparcie innowacyjnych pracowników. Oznacza to, że z części tych projektów możemy skorzystać dopiero teraz, w rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r.

Ministerstwo Finansów zachwala zalety i prostą konstrukcję narzędzi dla firm, które wdrażają innowacje.  Na regionalnych spotkaniach Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” bierzemy pod lupę te mechanizmy i odpowiemy na zasadnicze pytania:

  • kto tak naprawdę może skorzystać z tych ulg?
  • czy dla każdego przedsiębiorcy są one opłacalne?
  • z jakimi ryzykami dla firmy trzeba się liczyć?

Niestety, doświadczenie pokazało nam, że wprowadzone przepisy budzą sporo wątpliwości i pytań bez odpowiedzi. Podczas wypowiedzi na konferencji „Azymut dla CFO” 9.03 w Warszawie skupimy się na zaletach i wadach płynących z ulg na innowacje i zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście korzystanie z nich jest opłacalne dla każdego. Jeden błąd może bowiem nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe w przypadku kontroli ze strony organów podatkowych.

Czy można skorzystać z ulgi wstecz?

W prawie podatkowym mamy do czynienia z różnymi modelami – z niektórych możliwości możemy korzystać wstecz, w innych dopiero np. po uprzednim poinformowaniu organu podatkowego. W przypadku ulgi B+R odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca, jednak nie zawsze korekta rozliczenia za poprzednie lata może być korzystna z uwagi na zmieniane przepisy.

Czy można połączyć kilka ulg ze sobą?

Takie pytanie najczęściej zadają sobie przedsiębiorcy, którzy już zdecydowali się skorzystać z propozycji Ministerstwa Finansów. To zagadnienie wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ niektóre ulgi są ze sobą ściśle związane (np. na innowacyjnych pracowników z B+R), a łączenie innych nie zostało wprost określone przez prawodawcę (np. ulga na robotyzację). Takie niedoprecyzowanie rodzi oczywiście wątpliwości, z którymi skonfrontujemy się na spotkaniu.

Ale przecież ja nie prowadzę działalności innowacyjnej…

Czy na pewno? Jak pokazuje dotychczasowe stanowisko organów podatkowych, działalność innowacyjna jest dość szerokim pojęciem i skorzystać z ulg może więcej podatników, niż nam się wydaje. Możliwe, że także Ty! Każdy z projektów jest obwarowany specyficznymi wymogami do spełnienia i dokumentacją do sporządzenia, jednak warto zaznaczyć, że te rozwiązania podatkowe mogą być korzystne i realnie pomóc obniżyć zobowiązanie podatkowe.

Mirosława Zugaj, doradca podatkowy Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi

 

Rejestracja na konferencję 9.03

Azymut dla CFO – wartość skali biznesu, wartość spółki, wartość marki osobistej dyrektora. Warszawa