Orzecznictwo TSUE w polskich sprawach w 2021 r.

Polecamy wartościowe opracowanie WTS Saja, kancelarii podatkowej z którą dwa lata temu rozpoczynaliśmy klubowy program Cyfrowy Fiskus https://cyfrowyfiskus.pl/

W 2021 r. TSUE rozwiał trwające przez lata wątpliwości interpretacyjne dotyczące wielu ważnych zagadnień VAT. Są to m. in.

  1. możliwość neutralnego podatkowo rozliczania VAT na zasadach odwrotnego obciążenia po upływie trzymiesięcznego okresu na rozliczenia VAT należnego,
  2. możliwość skorygowania faktur w toku trwającej kontroli podatkowej, o ile podatnik działał w dobre wierze opodatkowując transakcję VAT w oparciu o stanowisko organów podatkowych w chwili transakcji,
  3. brak możliwości automatycznego nakładania dodatkowego zobowiązania w VAT, tzw. sankcja VAT,
  4. możliwość opodatkowania sprzedaży posiłków obniżoną do 5% stawką VAT w sytuacji, gdy konsument sam decyduje, gdzie spożyje posiłek,
  5. brak  konieczności zapłaty przez podatnika VAT należnego z tytułu WNT paliw w przypadku, gdy nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy dla tego typu transakcji.

Więcej jest w tym opracowaniu.