Tarcza antykryzysowa i duuuuużo pytań

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W środę o godz. 10 odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Po jego zakończeniu miała miejsce konferencja prasowa na której Prezydent oraz Premier przedstawili plan działań mających na celu walkę z kryzysem. Następnie o godz. 14:30 po posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego. Omawiany na obu konferencjach pakiet rozwiązań podzielony został na 5 filarów i przewiduje wydatki w wysokości 212 mld zł.

 1. Bezpieczeństwo pracowników – 30 mld
 2. Finansowanie przedsiębiorstw – 74,2 mld
 3. Wsparcie służby zdrowia – 9,5 mld
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego – 70,3 mld
 5. Inwestycje publiczne – 30 mld

W trakcie konferencji zapowiedziano wdrożenie następujących rozwiązań:

Prezes NBP Adam Glapiński:

 • obniżenie stóp procentowych (aktualne stopy procentowe NBP)
 • zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym
 • zasilenie banków w płonność w operacjach repo
 • obniżenie rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%
 • podniesienie oprocentowania rezerwy obowiązkowej do wysokości stopy referencyjnej (0,5%)

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

 • przedsiębiorcom, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów (zarejestrowaniem straty finansowej, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej; co najmniej drugie 40 proc. pokrywa pracodawca; pracownik może stracić 20% wypłaty),
 • samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł. z ZUS (nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Dla zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników:

 • pożyczka do 5 000 zł dla zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników (będzie ona bezzwrotna jeśli firma nie zdecyduje się na zwolnienie swoich pracowników w okresie 6 miesięcy) (RP pożyczka na 12 miesięcy)
 • odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na wszystkie podatki (nie będzie naliczana opłata prolongacyjna)
 • wstrzymanie kontroli prowadzonych przez ZUS
 • wznowienie kredytów obrotowych bez badania zdolności kredytowej
 • w przypadku gdy firma ,,stanie i nie będzie prowadzić działalności” Państwo będzie wypłacać wynagrodzenia pracownikom do wysokości zasiłku dla bezrobotnych, a do minimalnego wynagrodzenia dopłacał będzie pracodawca.

Dla większych przedsiębiorstw:

 • Państwo bierze na siebie finansowanie ,,postojowego”, przy ograniczeniu czasu pracy do połowy etatu wynagrodzenie nie będzie niższe niż płaca minimalna i FGŚP będzie pokrywał połowę tej kwoty
 • rozszerzenie gwarancji de minimis, uzyskanie kredytu do 3,5 mln zł kredytu, a gwarancja BGK będzie wynosić 80% tej kwoty
 • Polski Fundusz Rozwoju uruchamia środki na dokapitalizowanie firm (nie doprecyzowano w jakiej formie)
 • nowe ubezpieczenia obrotu handlowego przez Korporacje Ubezpieczeniową Kredytów Eksportowych
 • odsunięcie w czasie o 3, a po dodatkowych ustaleniach dodatkowe 3 miesiące wakacje kredytowe
 • uruchomiony fundusz dopłat do odsetek do kredytów

Dla branży turystycznej (firmy małe i średnie firmy)

 • wydłużenie do 180 dni możliwości zwrotu za niezrealizowane wycieczki/niezrealizowane przedsięwzięcia (obecnie do 30 dni)
 • po 180 dniach klient będzie mógł ubiegać się o zwrot lub odebrać inne świadczenie w formie voucheru (inna usługa turystyczna)

Dla branży transportowej:

 • instrument służący refinansowaniu obecnych umów leasingowych (gotowe za 2 tyg.)

Dalej duże firmy:

 • rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku (firma rejestrująca spadek w przychodach w wysokości 50% w 2020 w stosunku do roku ubiegłego zyska prawo obniżenia dochodu do opodatkowania w wysokości straty w 2020 poprzez korektę CIT za 2019 do limitu 5 mln złotych)
 • JPK_VAT przesunięty na 1 lipca
 • BDO dla małych, średnich firm odroczone do końca tego roku
 • bez względu na wielkość/formę prowadzenia DG każdy notujący stratę będzie mógł przesunąć w czasie/rozłożyć na raty należności publicznoprawne tj. zaliczki na podatki, składki na ubezpieczenia społ. bez opłat prolongacyjnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg:

 • jeżeli w ostatnich 2 miesiącach nastąpi spadek obrotów o 15% (lub ostatnim o 20%) wtedy zostanie wprowadzone dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia

Minister Finansów Tadeusz Kościński:

 • odroczenie wymogów administracyjnych – składanie deklaracji podatkowych na ,,miesiąc albo dwa” (wg RP PIT przesunięty na koniec czerwca)
 • nowe formy podatkowe jak sprzedaż detaliczna odroczone do końca roku
 • przy złożeniu uzasadnionego wniosku bezkosztowo nastąpi odroczenie wymogu podatkowego

Pytania:

 • na pytanie o obniżenie buforów kapitałowych dla banków – brak odpowiedzi Premiera Morawieckiego, nie nastąpią zmiany w podatku bankowym
 • konkretne projekty ustaw mają być przygotowane do końca tygodnia w postaci jednej ustawy
 • pytanie o środki na program, jako ze budżet wynosi 420 mld a koszt tarczy to 212 mld – w odpowiedzi Premier obszernie tłumaczy, że … „z budżetu”
 • poluzowanie zakazu handlu – umożliwienie towarowania sklepów w niedziele
 • przewidywane przez NBP spowolnienie nie więcej niż 2%, przewidywane bardzo silne odbicie po kryzysie, stanowcze wykluczenie recesji
 • pytanie o kryteria warunkujące pomoc dla drobnych podmiotów gospodarczych – Pani Minister Maląg odpowiada na pytanie wskazując na formę i wysokość pomocy i nie odnosi się do kryteriów jakie muszą zostać spełnione by ową pomoc otrzymać, Pani Minister Emilewicz  dodaje, że jednym z kryteriów będzie prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 roku
 • możliwość ubiegania się o wsparcie będzie ,,już wkrótce a nie dopiero po kryzysie”, po przyjęciu specustawy w ciągu kilku/kilkunastu dni – Premier
 • na ta chwile brak wsparcia dla najemców centrów handlowych

Ponadto planowane rozwiązania deklarowane przez Rząd:

 • wprowadzenie ochrony konsumentów i pożyczkobiorców w związku udzielanymi chwilówkami (pierwsza konferencja z Prezydentem)
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych
 • rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku (pierwsza konferencja z Prezydentem)
 • pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace
 • firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP w odroczonymi o 3 miesiące ratami (wspomniane m.in. w artykule RP)

Powyższe streszczenie propozycji przygotowanych lub w przygotowaniu przez administrację państwowa przygotowała Kancelaria WTS Saja.