Studia podyplomowe na Koźmińskim. Nasze wykłady: automatyzacja procesów.

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” jest współtwórcą ważnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Współpracujemy z  Giełdą Papierów Wartościowych przy realizacji Akademii GPW Growth, z Akademią Leona Koźmińskiego (Kozminski University) przy  studiach podyplomowych „Automatyzacja procesów biznesowych” jako wykładowcy i współorganizatorzy, z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, realizując specjalny warsztat dla audytorów dotyczący zmian w procesach finansowych, które muszą uwzględnić w swojej pracy.

Program studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego ma na celu kształtowanie wiedzy z zakresu formułowania i wdrażania strategii oraz prowadzenia złożonych projektów z zakresu automatyzacji procesów biznesowych.

Więcej informacji i zapisy tutaj