Rosną ceny surowców i pracy, ale rentowność produktów rośnie jeszcze szybciej. Po spotkaniu w Rzeszowie 21.04.22

Dzisiejsza 21.04.22 rozmowa w oddziale Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Rzeszowie doskonale harmonizowała z newsletterem, który dzisiaj rano wysłaliśmy. 

Ceny surowców owszem rosną, ale ceny produktów rosną jeszcze szybciej. W efekcie rośnie rentowność firm naszych klubowiczów, nawet jeśli spada wolumen sprzedaży.
Z dwoma zastrzeżeniami:

– dotyczy to firm produkcyjnych, wyniki firm usługowych nie notują tak dużego wzrostu marży ze względu na duży udział w kosztach “drogiej” ludzkiej pracy, a jednocześnie mniejszą akceptację podwyżek cen przez klientów;

– nie dotyczy to firm nastawionych na ekspansję, na zwiększenie skali, które właśnie dzięki ograniczeniu wzrostu cen, a zatem nieuchronnego spadku marży zyskują przewagę konkurencyjną i szybko rosną.

W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o różnych modelach funkcji dyrektora finansowego i jego kompetencjach.

Świetna rozmowa, a długi był nasz stół – na jednej fotce się nie zmieścił 🙂