Skończy się wszczynanie postępowań kontrolnych, aby wstrzymać przedawnienie….

Przynajmniej taką nadzieję daje uchwala NSA z 24.05 brzmiąca następująco:  „W świetle art. 1 p.u.s.a. oraz art. 1-3 i art. 134 § 1 p.p.s.a., ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c o.p. mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji”. Sądy administracyjne mogą badać zasadność wszczęcia kontroli karnych skarbowych wobec przedsiębiorców. To mocne narzędzie obrony uzyskane przez podatników. 

Uchwała została podjęta na wniosek Adama Abramowicza,  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w celu położenia kresu instrumentalnemu wykorzystywaniu przepisów przez fiskusa.

Wielką patologią skarbówki było wszczynanie postępowań karnych skarbowych tylko po to, aby nie dopuścić do przedawnienia. Bo wszczęcie przerywa bieg terminu. Ten przepis nie służy ściganiu przestępców, ale nękania zwykłych podatników, jeśli w ich sprawach skarbówka działa opieszale i zbliża się przedawnienie ściągalności podatku (pięć lat). Wtedy tuż przed upływem terminu rozpoczyna się postępowanie karne-skarbowe. Wtedy fiskus może dowolnie długo kontrolować przedsiębiorcę. Sądy administracyjne nie wiedziały, jak sobie z tym radzić, więc nie podejmowały takich spraw.

Jest szansa na zmianę, zdaniem ekspertów jest to wyrok przełomowy.