Ścieżka SMART – dotacje na unowocześnienia i innowacje

Warto zwrócić uwagę na dotacje oferowane w ogólnopolskim Programie FENG 2021-2027. Dla firm szczególnie interesująca jest Ścieżka Smart, która wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną.

Szansę na dotacje będą miały projekty:

 • w których są realizowane prace badawczo-rozwojowe (moduł B R)
 • w których zaplanowano wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji).

To obowiązkowe moduły każdego projektu w Ścieżce Smart, przy czym duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy wybrać jeden z tych modułów.

W ramach tych modułów można myśleć o:

 • rozwoju nowych metod produkcji
 • zastosowaniu nowych surowców
 • innowacyjnych rozwiązaniach zmniejszających zużycie materiałów
 • opracowaniu nowych programów komputerowych
 • opracowaniu nowych lub ulepszonych produktów.

To tylko przykłady. W przypadku działalności B+R ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia przedsiębiorców.

Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to:

 • prace B+R (na przykład testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów)
 • wdrożenie innowacji (na przykład inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej)
 • infrastruktura B+R (na przykład zakup wyposażenia laboratorium)
 • cyfryzacja (na przykład zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
 • zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii
 • kompetencje (szkolenia dla pracowników)
 • internacjonalizacja (na przykład wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania. Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć.

Na wiosennej konfrencji Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” 9.03 zaplanowano wystąpienie eksperckie „Ulgi na innowacje. Dla kogo są atrakcyjne? Gdzie i kiedy pojawia się ryzyko?” Mirosławy Zugaj Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi

Więcej  o Ścieżce Start https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004295

Więcej o konferencji 9.03 https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-09032023