Są już pierwsze dane z badania procesu zamknięcia miesiąca w firmach!

49% uczestników naszego badania na pytanie:  Jakie największe wyzwania w procesie zamknięcia miesiącaodpowiedziało: Problemy komunikacyjne (brak informacji o opóźnieniach lub zakończeniu danego kroku w procesie). Co nam to mówi o tym, jak ten proces przebiega, z wykorzystaniem jakich narzędzi, no i jaka tu jest przestrzeń do usprawnień?

Dobrą wiadomością jest informacja, że w ponad połowie firm trwają działania poprawiające ten proces. 

A do najlepszych wiadomości zaliczamy informację (która nie była obowiązkowa, ale wiele osób ją podało) o tym, kto wypełniał ankietę. Byli to nie tylko dyrektorzy finansowi, ale też prezesi, dyrektorzy IT, dyrektorzy HR, główne księgowe.

Badanie ciągle trwa, prosimy o wypełnienie ankiety, która jest TUTAJ

Dobrze zorganizowany i zarządzany proces zamknięcia miesiąca trwa krótko i daje pożyteczne informacje zarządcze i operacyjne, źle – długo i przysparza wielu problemów.

Od kilku miesięcy w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” tworzymy i podpowiadamy dobre praktyki w tym procesie. Wyniki tego badania pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować te rekomendacje do możliwości i potrzeb dyrektorów i ich firm.

Podsumowanie przewidujemy 11.12.2020r. na spotkaniu online wraz z ekspertami z Exact. Rejestracja jak zwykle w serwisie dyrektorów Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-11122020