Rok 2024 jest Rokiem Edukacji Ekonomicznej – włączamy się do działań!

W  2024 roku obchodzimy rocznice:

  • 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecia powstania polskiego złotego;
  • 100-lecia powstania Banku Polskiego;
  • 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego

Ustanowienie – decyzją Senatu RP – roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.

Fundacja KDF, zarządzająca Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog” włącza się z tymi swoimi inicjatywami do działań edukacyjnych, które kierowane są nie tylko do CFO, ale ogółu społeczeństwa. Pokażemy jak ważny jest profesjonalizm i postawa CFO dla zwiększania dobrobytu i pokoju społecznego w Polsce, a w Dzień Dyrektora Finansowego w listopadzie przeprowadzimy szeroką akcję dzielenia się wiedzą finansową przez finansistów z niefinansistami. Niebawem więcej szczegółów.

W ramach tych działań poniżej zamieszczamy artykuł Dominiki Masoin, profesor psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego,  prowadzącej badania marketingowe i społeczne.

Iwona D. Bartczak  

____________________________________________________

Jak Polacy oceniają swoją wiedzę na tematy finansowe? Czy chcieliby ją zwiększyć? Czy uważają, że wiedza ekonomiczna powinna być obowiązkowym elementem edukacji szkolnej?

Rok 2024 ogłoszono Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Jako osoba, która od lat zajmuje się badaniem postaw i zachowań finansowych Polaków, w tym też edukacją w tym zakresie postanowiłam, że raz w miesiącu będę sprawdzać, jaką wiedzę mają Polacy w różnych obszarach finanasowych. W pierwszej kolejności postanowiłam rozpocząć od przeprowadzenia badań konsumenckie sprawdzających wiedzę ogólną.

Zadałam Polakom pytania o to:

➡️ Jak oceniasz swoją wiedzę w zakresie ekonomii i finansów?
➡️ Czy większa wiedza na tematy finansowe byłaby ci przydatna?
➡️ Czy wiedza dotycząca zagadnień finansowych jest dla ciebie interesująca?

Przedstawiam najważniejsze odpowiedzi:

👉       18% Polaków uważa, że ich wiedza na tematy ekonomiczne jest duża, a równocześnie 31%, że jest większa od innych Polaków (czyli wielu nie ma za dużego przekonania o wiedzy innych  😀). Natomiast aż 32% Polaków twierdzi, że ich wiedza na tematy finansowe jest mała, ale nie wszyscy chcieliby ją pogłębić. 🤔

👉 Nieco ponad połowa Polaków (54%) uważa, że przydałaby im się większa wiedza finansowa. Co ciekawe, takie przekonanie wzrosło na przestrzeni ostatnich 15 lat – w 2009 roku było takich osób 47%. Równocześnie o połowę zmalała liczba osób, które uważają, że wiedza finansowa nie jest im potrzebna (z 22% do 11%).

👉 Potrzebę zwiększenia wiedzy finansowej częściej deklarują mężczyźni, osoby młode (35-44 lata) oraz z wyższym wykształceniem. Ponadto, jeszcze większą wiedzę ekonomiczną chcieliby mieć ci, którzy i tak już oceniają swój poziom wiedzy jako wysoki (64%). 😀

👉 Mniej niż połowa Polaków (43%) postrzega wiedzę dotyczącą zagadnień finansowych jako interesującą. Również tu widać dużą zmianę w czasie – od 2009 roku niemal dwukrotnie wzrosła liczba osób, dla których taka wiedza jest interesująca a równocześnie spadła grupa Polaków postrzegająca tę wiedzę jako nudną.

Powyższe wyniki wskazują, że nastawienie Polaków do wiedzy na temat finansów bardzo zmieniło się na przestrzeni ostatnich 15 lat. Zmniejszyła się grupa osób, które uważają, że taka wiedza nie jest im potrzebna lub jest nieinteresująca. Widać również, na co warto zwrócić uwagę, że im większą wiedzę ma osoba, tym jeszcze więcej wiedzy ekonomicznej chciałaby mieć.

Niestety z drugiej strony bardzo niepokojący jest fakt, że u osób z małą wiedzą finansową nie widać motywacji do jej pogłębiania – uważają one, że jest to wiedza nieinteresująca i nie widzą, do czego miałaby im się przydać. 🤔

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Dominika Maison