Restrukturyzacja – prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja umów leasingowych, bankowych

Na pierwszym majowym spotkaniu w KDF Dialog 5.05 g. 9-11 zajmiemy się restrukturyzacją umów kredytowych, umów leasingu, jak również generalnie Prawem Restrukturyzacyjnym oraz odpowiedzialnością członków zarządu w tym obszarze.

Chęć uczestnictwa prosimy potwierdza w Business Dialog   https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-05052020