Raport o branżach – katalog problemów wpływających na ich płynność

Sektor spożywczy

 • Spodziewany spadek popytu po początkowym boomie na żywność i szerzej FMCG – z powodu dystansowania społecznego spadnie poziom zakupów okazjonalnych
 • Straty spowodowane utrudnieniami w transporcie
 • Anulowanie zamówień przez HORECA, dalsze ograniczenia eksportu – zwiększenie nadprodukcji m.in. mięsa i mleka, w efekcie upadłość najsłabszych przetwórców – zadłużonych

Handel detaliczny, inny niż FMCG

 • Jest to sektor w największym stopniu (obok usług) dotknięty kwarantanną – drastycznym ograniczeniem popytu
 • Sprzedaż on-line nie jest w stanie zrekompensować strat z zamknięcia sklepów. Popyt na odzież, obuwie na bardzo niskim poziomie
 • Dystrybutorzy o dużym udziale dostaw z Chin mogą mieć przejściowe problemy z zaopatrzeniem
 • Wzrost płacy minimalnej w I 2020 do 2600 zł – czynnik kosztowy, a równolegle – mamy do czynienia z osłabieniem siły nabywczej konsumentów (obniżki wynagrodzeń, bezrobocie, niepewność)

Produkcja materiałów budowlanych

 • Kwarantanna skłoniła wielu konsumentów do drobnych prac remontowych – szturm na sklepy DIY
 • Zaburzenia w łańcuchach dostaw – surowce często pochodzą z innych, bardzo oddalonych części świata
 • Luka w zatrudnieniu usługowych firm budowlanych szacowana na 150–200 tys. pracowników, problem ten narasta również w związku z otwarciem rynku niemieckiego dla pracowników ukraińskich, ich wyjazdami do domu w dobie pandemii oraz wzrostem płacy minimalnej – zagrożona jest ciągłość produkcji  budowlane

Dystrybucja materiałów budowlanej

 • Liczba wypowiadanych umów (i strat w perspektywie) rosła już od II poł 2019 r. i spodziewana jest także w obecnej sytuacji
 • Inwestorom publicznym łatwiej jest wyrzucić wykonawców i rozpisać nowe przetargi (droższe i bardziej czasochłonne rozwiązanie), niż renegocjować i odpowiednio zwiększać zawarte kontrakty (mają ponadto pozycję dominującą – okrojony MIFID)
 • Kontrakty porzucają też sami wykonawcy, co nie dziwi – przy braku właściwej indeksacji kosztów szacuje się średnią stratę na kontrakcie nawet na 30% jego wartości. W tej sytuacji kaucja 10% jest mniejszym złem
 • Wypowiadanie kontraktów i wyłanianie przez inwestora nowych wykonawców – nawet w „szybkiej” ścieżce grozi nadmiernym przedłużeniem prac i utratą dotacji UE na kwotę ponad 4 mld złotych
 • Ograniczony dostęp do pracowników (pracownicy z Ukrainy pojechali do domów; a pozostała część może unikać wychodzenia z domu)
 • Zauważalny trend do zaopatrywania się… za granicą – bez konieczności kredytowania kosztu VAT przez okres 2 a nawet 3 miesięcy i uciążliwości administracyjnych – ale…
 • Wyższe koszty i obecne utrudnienia w transporcie sprzyjać powinny lokalnym dostawcom

Transport drogowy

 • Według szacunków bieżące wpływy z transportu spadły drugiej połowie marca br. o 80%
 • Liczba przewozów międzynarodowych spadła obecnie o 50%, a ponadto wielu spedytorów nie płaci za aktualnie wykonywane usługi lub zrobi to z dużym opóźnieniem
 • Straty spowodowane: spadkiem sprzedaży i zamówień na towary inne niż żywność; nawet transport żywności utrudniają/blokują obostrzenia na granicach
 • Kierowcy boją się jeździć – jedna z bardziej narażonych na zachorowanie grup zawodowych
 • Transport drogowy osób – podobnie. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników szacowało upadłość 50% takich firm w ciągu 2–3 tygodni – rynek przewozów autokarowych (10 mld złotych rocznie) zmniejszył się o 97%
 • Rentowność może znaleźć się pod presją w krótkiej, a także długiej perspektywie czasowej – nałożony przez UE wymóg ograniczenia emisji CO2 w transporcie o 20% do 2025 roku
 • 20% aktywnych kierowców osiągnęło już wiek emerytalny, a kolejne 20% przekroczy tę barierę w ciągu dekady

Usługi

 • Wiodący sektor w gospodarce – ponad 50% udział w PKB (gdy przemysł to ok 22,5% i jego udział wbrew pozorom nie rośnie, a budownictwo maks. ok. 15%)
 • Największa grupa w statystyce niewypłacalności polskich firm, z niewielkimi wahaniami w ostatnich latach było to rokrocznie  280–290 niewypłacalności
 • Ryzyko rozproszone, obecne we wszystkich rodzajach usług. Na liście niewypłacalnych znalazły się więc firmy obsługujące rynek nieruchomości, pośrednictwa finansowego, gastronomiczne, ochrony zdrowia, reklamowe, informatyczne etc.
 • Stan koniunktury w budownictwie uderza także we współpracujące firmy – w pierwszej kolejności w firmy usługowe obsługujące budownictwo od strony projektowo-inżynierskiej, nadzorujące procesy inwestycyjne etc. Rosnąca powoli skala ich niewypłacalności jest dodatkową sugestią, iż koniunktura w branży budowlanej nie będzie się już poprawiać, ale raczej odwrotnie
 • Całkowite wstrzymanie popytu – szczególnie w gastronomii, turystyce, sektorze eventowym i cateringowym

Tekstylia i obuwie

 • Sprzedaż on-line (nawet rosnąc 30% r/r w I kwartale) nie jest w stanie zrekompensować strat z powodu zamknięcia galerii.
 • Popyta na odzież, obuwie jest  na niskim poziomie Wstępne szacunki za I kwartał – najwięksi (obuwie) tracili 10% i więcej przychodu r/r (jedynie 2 tygodnie ograniczeń, ale styczeń–luty to już wyprzedaże), EBIDTA z reguły już jest/będzie mocno pod kreską
 • Duże magazyny, a gros zobowiązań ma charakter krótkoterminowy – konieczne porozumienie z bankami i inst. finansującymi
 • Działania ograniczające koszty – zmniejszenie zamówień z kolejnych kolekcji, redukcja kosztów zamknięcia sklepów z powodu płac, odroczenie zobowiązań publiczno-prawnych i drastyczne wstrzymanie inwestycji
 • W odpowiedzi na zmianę zapotrzebowania, firmy inwestowały w innowacje i poprawę procesów, aby walczyć z erozją marż i utrzymać rentowność – co doprowadziło do wyższego poziomu zadłużenia i słabszego bilansu
 • Producenci obuwia w ostatnich latach przejmowali inne firmy i rozwijali się za granicą. Jeszcze przed pandemią weryfikowano strategie – „przestrzelone” w ub. roku (niedoszacowany zwłaszcza wzrost kosztów, nie wszystkie nowe marki/rynki są rentowne)

Meble

 • Ryzyko – załamanie sprzedaży w dobie pandemii, brak zapłaty za wcześniejsze dostawy, znaczny kapitał zamrożony w zamkniętych sklepach i wysłanych transportach
 • Odbudowa sprzedaży będzie powolna – meble nie są kategorią impulsową.
 • Bardzo duży eksport – ponad 80% wartości  produkcji, stąd krytyczny wpływ ograniczeń w handlu światowym
 • Szacowana wartość eksportu polskich mebli w 2019 r. wyniosła 10,9 mld euro, pomimo spowolnienia gospodarczego w Europie Zachodniej
 • Niemcy – największy rynek: spadek zamówień już w 2019
 • Rok 2020 miał być rokiem przeniesienia się na nowe rynki dla producentów mebli (wejście do bardziej odległych krajów jak USA, Kanada, Indie i Bliski Wschód) – ekspansja zatrzymana pandemią
 • Wyzwania zmiany technologiczne, nowe normy zawartości m.in. formaldehydu – konieczne nakłady, wyższe koszty Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca  2020 r. oraz wprowadzenie stanu epidemiologicznego w Polsce znacznie ogranicza możliwości prowadzenia produkcji

Części motoryzacyjne

 • Efekty pandemii i działania jej zapobiegające spowodowały znaczne ograniczenia, zamknięcie zakładów produkcyjnych po stronie dostawców, jak i producentów samochodów
 • W efekcie: spadek zamówień od producentów aut i odbiorców w Europie Zachodniej
 • Produkcja bez udziału komponentów z Azji – mniejsza wrażliwość na brak dostaw.

 

Przygotowano na podstawie analiz Euler Hermes, a więcej informacji tutaj