Publikacja strategii podatkowej

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie uruchomił specjalną skrzynkę mailową, na którą podmioty pozostające we właściwości tego urzędu skarbowego mogą przekazywać informację o adresie strony internetowej, na której została opublikowana informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadziła obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe. W tym zakresie podatnicy zobowiązani są również do przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego adresu strony internetowej, na której została opublikowana informacja o realizowanej strategii podatkowej. Z wyjaśnień opublikowanych na stronie podatki.gov.pl wynika, że podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mogą przesłać adres strony internetowej zawierającej informację o realizowanej strategii podatkowej na dedykowaną skrzynkę mailową: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów opublikowanymi w grudniu 2020 r., pierwsze informacje z realizacji strategii podatkowej podatnicy mają obowiązek sporządzić już za 2020 r., natomiast publikacja powinna nastąpić do 31 grudnia 2021 r. Jednakże z doniesień prasowych wynika, że obecnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad projektem tzw. tarczy prawnej, który zakłada m.in. przesunięcie obowiązku publikacji pierwszej informacji o realizacji strategii podatkowej do końca 2022 r.

Projekt tzw. tarczy prawnej nie został jednak jeszcze oficjalnie opublikowany na ministerialnych stronach internetowych.

Informacja dzięki WTS&Saja.