Przelewy natychmiastowe w euro – nasz komentarz

Nowe przepisy dotyczące natychmiastowych przelewów w euro w Unii Europejskiej zostały w środę przyjęte przez Parlament Europejski. Michiel Hoogeveen, poseł sprawozdawca, wyraził się entuzjastycznie na temat nowych przepisów. Powiedział:  „Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych oznacza długo oczekiwaną modernizację płatności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Pożegnajmy się z niedogodnościami związanymi z oczekiwaniem na dostęp do środków przez dwa lub trzy dni robocze. Dostarczamy coś, na czym naprawdę zależy ludziom i firmom: przelewanie pieniędzy w ciągu 10 sekund o każdej porze dnia”

Najważniejsze informacje:

  • Natychmiastowe polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund 
  • Płatnicy powinni być również poinformowani w ciągu dziesięciu sekund, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom. 
  • Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, będą również musiały stosować te zasady w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro, lecz nowe przepisy zostaną tam wprowadzone po dłuższym okresie przejściowym. 
  • Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dostawcy usług płatniczych powinni dysponować solidnymi i aktualnymi mechanizmami wykrywania oszustw i zapobiegania im. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której polecenie przelewu trafi na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu. 
  • Nowe przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie rozporządzenia.
  • Firmy w Polsce, które korzystają z przelewów w euro, będą musiały dostosować się do tych nowych regulacji w ciągu najbliższego roku. 

„Jest to znakomita wiadomość dla branży ecommerce, ponieważ natychmiastowość przelewu (10s) powoduje, że sprzedawca nie musi wybierać szybkość realizacji zamówienia czy ryzyko w relacji z klientem ze względu na opóźnienie wysyłki. Dotychczas czas, który musiał upłynąć od wykonania płatności przez klienta do uzyskania informacji o jej wykonaniu przez sprzedawcę powodował, że albo sprzedawca brał ryzyko na siebie i wysyłał towar przed jej otrzymaniem, albo opóźniał wysyłkę. Brak natychmiastowych płatności hamował rozwój ehandlu. Korzyścią z natychmiastowych przelewów jest też poprawa obrotu gotówką, natychmiastowy dostęp do niej oraz mniejsze koszty, ponieważ można zautomatyzować proces płatności.” – mówi Bartosz Radziszewski, prezes Fundacji Klub Dyrektorów Finansowych. Zwraca uwagę, że polski rynek już zna takie przelewy, jest to np. Blik. Jego zdaniem, polskie firmy ecommerce powinny wykorzystać swoją znajomość takich rozwiązań i  najbliższe kilka miesięcy przeznaczyć na wielką ekspansję na rynki europejskie, ponieważ później firmy zachodnie wypracują swoje rozwiązania i zniwelują tę naszę przewagę konkurencyjną.