Premie czy wyższe wynagrodzenie? Artykuł z dyskusją w Business Dialog

Jeżeli wierzyć Demingowi, za efektywność procesów, w 80% lub więcej, odpowiada sposób ich zorganizowania i zarządzania nimi. To jaki jest sens premiowania pracowników za efektywność w procesach?  Dlaczego managerowie jednak stosują premiowanie motywacyjne, zamiast po prostu dobrze płacić za powierzoną pracę?

Polecamy ten tekst w serwisie dyrektorów Business Dialog, a także dykusję

http://www.businessdialog.pl/profiles/blogs/mo-e-tak-przesta-premiowa