Powrót do bezpośrednich spotkań w KDF Dialog!

Nastąpi to już we wtorek 21.07 rano w Warszawie, tradycyjnie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.  Zajmiemy się tematem modyfikacji strategii biznesowych w wyniku doświadczeń ostatnich miesięcy.

Gośćmi specjalnymi spotkania są Izabela Olszewska, członek zarządu GPW i Olgierd Bagniewski, główny ekonomista Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Ocena aktualnej sytuacji gospodarczej i kondycji firm – rysujące się nowe szanse i ryzyka dla biznesu w Polsce. Źródła finansowania rozwoju firm.
  2. Profesjonalizm zarządzania firmą jako niezbędny warunek wykorzystania szans do bezpiecznego i rentownego rozwoju biznesu. Źródła wiarygodnej wiedzy.
  3. Znaczenie wymiany doświadczeń i sieci kontaktów w szybkim i skutecznym uczeniu się menedżerów i przedsiębiorców. Źródła kapitału społecznego.

Rejestracja na spotkanie w serwisie dyrektorów Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/bd-21072020