Wnioski z wakacyjnych spotkań w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”

W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykaliśmy się w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Warszawie, Łodzi, Gdyni, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. To były serdeczne i mądre rozmowy. Kilka wniosków poniżej.

W trakcie recesji, jak i podczas wychodzenia z niej tylko niewielki odsetek firm radzi sobie ponadprzeciętnie. W nadchodzącym okresie pewnie nie będzie inaczej.

Firmy, które osiągają te ponadprzeciętne wyniki:
> Wprowadzają w strategii elementy wyróżniające, wyprzedzając zdarzenia zamiast głównie reagować na to co przyniesie czas.

> Nie skupiają się wyłącznie na cięciu kosztów, choć w sposób zdecydowany eliminują nierentowne linie biznesowe, produkty i usługi.

> Niewykorzystane zasoby i zaoszczędzone środki inwestują w nowe przedsięwzięcia o dużym potencjale marż i przychodów.

> Intensywniej transformują biznes wdrażając najnowsze technologie, automatyzują i cyfryzują rentowną działalność, aby poprawić wyniki.

> Zarządzają w oparciu o dane, choć trudno o te najważniejsze, scenariusze i modele, korygując je na bieżąco.

> Mniej koncentrują się na wynikach, a bardziej dbają o płynność finansową, zapewniając sobie jak najwięcej gotówki która może im się przydać w nadarzających się okazjach lub problemach.

Takie główne wnioski płyną z wakacyjnych rozmów podczas spotkań Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Więcej powiemy na konferencji 6.09 w Warszawie https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-06092022/

 

Bartosz Radziszewski