Praktyczne wskazówki w zakresie podatku minimalnego – materiały po spotkaniu Klubu w Poznaniu

Na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Poznaniu omówiliśmy następujące zagadnienia

  • Globalny podatek dochodowy – istota, zakres oraz obowiązki podatników nim objętych
  • Globalny podatek dochodowy i jego wpływ na krajowe regulacje podatkowe
  • Krajowy minimalny podatek dochodowy – zakres obowiązywania oraz potencjalne trudności związane z jego kalkulacją
  • Krajowy minimalny podatek dochodowy – możliwe zwolnienia i wyłączenia

Ekspercką wiedzę zapewnili nam Jarosław Bieroński, partner i szef praktyki prawa podatkowego i Tomasz Grabka, doradca podatkowy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Odpowiedzieli też na wiele szczegółowych pytań, np. strata podatkowa a płatność podatku minimalnego, kwestia traktowania faktoringu podczas wyliczania rentowności na potrzeby tego podatku, data podlegania temu opodatkowaniu, jesli rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, sytuacja podmiotów z CITem estońskim.