Nasze poczucie własnej wartości rozmija się często z oceną świata – trwa cykl spotkań klubowych o osobistym kapitale zawodowym

Nasze wewnętrzne poczucie wartości i godności rośnie wraz ze stażem, z wiekiem, z doświadczeniami, jest coraz większe, natomiast w oczach świata zewnętrznego – head hunterów czy potencjalnych pracodawców – nasza wartość rośnie tylko do pewnego momentu, a potem załamuje się ta ocena i spada, waha się, meandruje, jednak spada. Odczuwamy to boleśnie, nawet jak nadal zajmujemy wysokie stanowiska. Wielu z nas co i raz „sprawdza się” przystępując do jakichś rekrutacji, nawet bez zamiaru zmiany pracy i wtedy się dowiadujemy, że widzą w nas co innego niż my widzimy, i raczej mniej niż sobą reprezentujemy.
W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”​ trwa cykl spotkań na temat osobistego kapitału zawodowego. W piątek w Warszawie 1.12 gościliśmy w Arthur Hunt, z Dorotą Grudzień- Molenda, dyrektor zarządzająca tej firmy executive search, omawialiśmy ten temat. Rozmowę będziemy kontynuować z jej udziałem 7.12 rano w Sopocie (link do rejestracji https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-07122023).

Temat jest dyskretny, więc i zdjęcie ze skromną widocznością osób….. mimo imponujacej długości stołu (w centrum Dorota Grudzień).