Płatność podatków – możliwości ułatwień

Kolejna informacja przygotowana przez prawników współpracującej z Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog” kancelarii NGL Legal https://www.ngllegal.com/pl/ :

W nawiązaniu do ostatniej informacji Ministerstwa Rozwoju o pakiecie osłonowym dla przedsiębiorców związanym z epidemią COVID-19, Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej także zapewnia o wsparciu przedsiębiorców. Chodzi o sytuacje, w której w związku z występowaniem koronawirusa nastąpią problemy z terminową zapłatą należności podatkowych.

Jak wskazuje w wyjaśnieniach MF, przedsiębiorcy, którzy z powodu COVID-19 będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Urzędy skarbowe mają brać pod uwagę obecnie występujące, bez wątpienia szczególne, okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp.).

Zwracamy także uwagę, iż wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Cały komunikat Ministerstwa Finansów znajduje się tutaj:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/

Powyższe oznacza, że trudna sytuacja związana z COVID-19 powinna być przez organy podatkowe traktowana jako „ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny”. Można zatem rozważyć złożenie wniosku o:

  • Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
  • Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Uczestników Klubu, którzy potrzebują szybkiej porady (bezpłatnej) prosimy o kontakt Iwona_Bartczak @ businessdialog.pl