Pilne – nowe obowiązki dla pracodawców!

Artykuł 207 § 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 9.04 został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa, wchodzi w życie po Świętach Wielkanocnych. Ta sytuacja rodzi nowe pytania również wśród zarządzających firmami.

Czy pracodawca zlecając prace zdalnie a ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników? Jak wygląda odpowiedzialność pracodawcy za pracownika i z ubezpieczeniem osoby, która pracowała w biurze, a teraz pracuje w domu? Wypadki przy pracy.

Czy pracodawcy mają metody skutecznego zapewniania bezpieczeństwa pracowników w każdym miejscu pracy? Czy powinni zapewnić maseczki również pracy zdalnej? Jak pracodawca udowodni swoją staranność w wywiązaniu się z tego obowiązku? Szczególnie ważne w kontekście przepisów które wchodzą w życie po Świętach (obowiązkowe maseczki od 16.04)

Czy zakup masek ochronnych i płynów dezynfekujących dla pracowników pracujących zdalnie jest kosztem uzyskania przychodu? Jak długo jest to uzasadniony koszt?

Rejestracja na spotkanie https://app.evenea.pl/event/kdfdialog-17042020/

Spotkanie jest nieodpłatne dla abonamentowych uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”, natomiast odpłatne – 150 zł plus vat – dla innych zainteresowanych.