Paląca sprawa dywidend. Kolejne zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów (MF) w trakcie spotkania 4.09  zapowiedziało, że nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) nastąpi z dniem 01.01.2021.

Ponadto MF zadeklarowało, że nastąpi kontynuacja projektu objaśnień do WHT z 2019 roku, po jego zmodyfikowaniu stosownie do zmian, które wejdą w życie od 01.01.2021. Projekt objaśnień będzie opracowywany w pierwszej połowie 2021 roku.  Z powodu tego terminu doradcy podatkowi i dyrektorzy uważają, że temat dywidend musi zostać rozstrzygnięty szybciej poprzez potwierdzenie w drodze ogólnej interpretacji prawa podatkowego braku obowiązku weryfikacji rzeczywistego właściciela przy wypłacie dywidendy, chyba że zwolnienie wynikające z ustawy o CIT nie ma zastosowania, a obowiązek przeprowadzenia testu rzeczywistego właściciela wynika z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aktualne podejście organów podatkowych do tego tematu sprawia, iż polscy przedsiębiorcy zaangażowani są w skomplikowane i czasochłonne dyskusje z partnerami biznesowymi i udziałowcami, którym trudno zrozumieć stanowisko organów podatkowych, nie znajdujące oparcia w obowiązujących przepisach prawa krajowego i międzynarodowego. W konsekwencji, z uwagi na znaczące ryzyko podatkowe po stronie polskich firm, często podejmowane są decyzje o wstrzymaniu płatności. Powyższe nie sprzyja pewności obrotu czy inwestycji, ale przede wszystkim stanowi znaczące utrudnienie dla polskich firm w rozwoju działalności.” – piszą eksperci Kancelarii WTS&Saja w liście postulatów, skierowanym  do Ministerstwa Finansów. Postulaty_zmian_w_zakresie_podatku_u_źródła