Spotkanie w Lublinie 22.10. Rezerwy, zapasy i spekulacja rządzą

Dzisiejsze spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Lublinie było poświęcone inflacji. Z pomocą Olgierda Bagniewskiego, naszego głównego ekonomisty, wskazaliśmy wszystkie mechanizmy proinflacyjne. Tak naprawdę nie mamy na nie wielkiego wpływu, ale nie dlatego że nie mamy władzy podejmowania decyzji w państwie czy w firmie czy w gospodarstwach domowych, ale dlatego że psychologia każe nam działać zgodnie z trendem, zgodnie z medialnym przekazem dnia. Tymczasem należałoby działać przeciw narzucającym się sugestiom.

Przygotujemy notatkę z tej rozmowy. A teraz tylko jedna myśl sformułowana przez Olgierda Bagniewskiego:

Dla przyszłości gospodarki światowej opartej o współczesną technologię zasadnicze znaczenie ma 40 rzadkich metali. Ta świadomość powoduje tworzenie w nadmiernych ilościach ich rezerw przez państwa, korporacje i spekulantów. Co z kolei zwiększa ich ceny, dając impulsy inflacyjne, jak również niebezpieczeństwo wybuchów konfliktów zbrojnych z tego powodu, tak jak kiedyś ludzkość walczyła o wodę, a w całym XX wieku o dostęp do ropy. To jest jeden z najważniejszych czynników kształtujących aktualnie zachowania graczy w gospodarce.

Warto zauważyć, że w łańcuchach dostaw też aktualnie rządzą zapasy, bufory, magazyny i spekulacja. Nie inwestycje.

Drobny fakt z analizy PKO Bank Polski: „Wzrosły kredyty dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim obrotowe (po raz kolejny), co może być związane z odbudową (nadbudową?) zapasów i wyższymi cenami komponentów. Wciąż nie widać oznak rosnącej aktywności inwestycyjnej firm po stronie kredytowej. Nie widać jej także w sektorze publicznym. Rząd wykazuje nadwyżkę, a samorządy przez cały rok, z miesiąca na miesiąc, obniżają swoje zadłużenie w bankach.”