Odpowiedzialność członków zarządu i cyfryzacja procesów

Warto zwrócić uwagę na wyrok NSA dotyczacy odpowiedzialności członków zarządu. Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki, nawet jeśli nie wykonywał swoich obowiązków lub ograniczył kompetencje.

Jeżeli dana osoba przyjmuje funkcję w zarządzie, to ponosi zarówno odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki, jak i winę za niedopełnienie obowiązków. W świetle art. 116 par. 1 uOp chodzi o winę umyślną i związaną z nią świadomość istnienia wymagalnych zobowiązań oraz winę nieumyślną w postaci niedbalstwa.

Członek zarządu spółki nie może się też uwolnić od odpowiedzialności z uwagi na fakt, że nie wykonywał swoich obowiązków. Sąd podkreślił, że dopuszczalne jest ograniczenie swoich kompetencji, ale niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności. Ponadto członek zarządu nie może powoływać się na nieznajomość stanu finansów spółki.

W tym kontekście jeszcze większej wagi nabiera temat, który podejmujemy w tej edycji programu Digital Finance Excellence – efektywność pracy zespołu finansowego w kontekście obiegu dokumentów i danych dla prawidłowych decyzji CFO. Najbliższe spotkanie na ten temat 24.03 rano we Wrocławiu rejestracja tutaj

Więcej o wyroku na Prawo.pl