Ponad połowa nowo powołanych CFO nigdy wcześniej nimi nie była

Nadchodzi czas dyrektorów finansowych nowego formatu. Sygnalizują to zmiany na tym stanowisku w krajach europejskich i w USA. Prawie jedna trzecia spółek z indeksu londyńskiego FTSE 100 mianowała w zeszłym roku nowych CFO, podobnie postąpiła jedna piąta wiodących amerykańskich firm świadczących usługi konsumenckie i finansowe, informuje firma rekrutacyjna Crist|Kolder Associates.

Dwie trzecie nowych dyrektorów finansowych w spółkach z indeksu nowojorskiego S&P 500 i ponad połowa dyrektorów finansowych w Europie to nowi dyrektorzy finansowi – co stanowi rekordowy wynik. Z sondażu w KDF Dialog wynika, że 56%  dyrektorów finansowych nowo obejmujacych to stanowisku w ciągu ostatnich kilku miesięcy jest nimi po raz pierwszy. W Polsce nie ma pełnego badania na ten temat, ponadto wiele zmian na stanowiskach wynika ze zmian politycznych po wyborach, ale nasz sondaż sygnalizuje, że również w naszym kraju nowa grupa menedżerów ma szanse na zajęcie tego stanowiska. Również na podstawie raportów z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) można zauważyć, że podobnie jak w USA i Europie, w Polsce również rośnie liczba nowych CFO, którzy po raz pierwszy obejmują to stanowisko.

Analiza tej społeczności pozwala podzielić CFO według rodowodu na trzy grupy

– eksperci ds. rachunkowości zarządczej,

– specjaliści ds. rynków kapitałowych (często wywodzący się z bankowości inwestycyjnej)

– menedżerowie biznesowi, operacyjni  z osiągnięciami w zwiększaniu wydajności.

Jak widać stare podziały – czyli dyrektorzy wywodzący się z księgowości, kontrolingu lub audytu – są już nieaktualne. Dzisiaj dyrektor finansowy musi niemal na równi rozumieć kluczowe obszary: finansowy, operacyjny i handlowy.

Dyrektor generalny i dyrektor finansowy są zazwyczaj jedynymi osobami w firmie, które patrzą ponad granicami funkcjonalnymi lub oddziałami, co sprawia, że to CFO jest najbardziej predestynowany do budowania powiązań operacyjnych.

W Polsce ten trend jest tak samo obecny jak w Wielkiej Brytanii czy USA czy UE, świadczy o tym wiele wypowiedzi CFO z Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” –  choćby zawartych w Banku Cytatów – opisujących ich sposób pracy i odpowiedzialność.