Należy usprawnić ścieżkę restrukturyzacyjną. Jak?

Projektowi przedłużenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie sposób odmówić dobrych intencji. Jednak bez wprowadzenia dodatkowych rozwiązań przedsiębiorcom i ich wierzycielom nie zapewni się ochrony. Należy usprawnić ścieżkę restrukturyzacyjną (szczególnie dla MSiP). Jak?

1) Zarząd, który nie składa wniosku powinien mieć obowiązek podjęcia działań naprawczych,

2) Sądy powinny rozpoznawać wnioski restr. w trybie pilnym w rozumieniu ustawy COVID,

3) samo złożenie wniosku powinno skutkować zakazem egzekucji, wypowiadania kluczowych umów i zwalniać członków zarządu z odpowiedzialności osobistej,

4) należy wydzielić w wydziałach upadłościowych sekcje konsumenckie i doposażyć je kadrowo i organizacyjnie,

5) dla MSIP należy uprościć wymogi formalne wniosku o wszczęcie restrukturyzacji,

6) trzeba zmniejszyć zakres spraw, w których orzekają organy sądowe, np. te dotyczące decyzji biznesowych,

7) celem odciążenia sekretariatów, wysyłkę do wierzycieli należy pozostawić po stronie zarządcy lub nadzorcy,

8) należy wprowadzić możliwość przekazywania pism drogą elektroniczną, szczególnie na linii sędzia-komisarz i zarządca/nadzorca.

Zapraszamy na spotkanie online z autorem tych postulatów, Patrykiem Filipiakiem z FilipiakBabicz Kancelaria Prawna w KDF Dialog 8.04 g. 9-11 „Restrukturyzacja – to już krok w przyszłość. Byle na czas!”   https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-08042020