Nabycie sprawdzające – projekt nowych przepisów

O projekcie nowych regulacji dotyczących KAS pisaliśmy już w naszych serwisach, np. Cyfrowy Fiskus https://cyfrowyfiskus.pl/rowniez-rachunki-prywatne-dostepne-dla-fiskusa/ . Dzisiaj kilka słów o tzw. nabyciu sprawdzającym.

Nowelizacją tzw. nabycia sprawdzającego wywołuje duże kontrowersje. Obowiązujące prawo  nie pozwala na to, aby urzędnicy nabywali towar lub usługę w celu sprawdzenia, czy podatnik zaewidencjonował ją na kasie fiskalnej. Obowiązek taki mają wszyscy podatnicy sprzedający towary lub usługi na rzecz osób fizycznych.  To ma się zmienić.

Zgodnie z planowanymi nowymi przepisami nabycie sprawdzające będzie polegać na kupnie towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie: prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego oraz rzetelności i prawidłowości wystawiania paragonu fiskalnego.

Jeżeli zmiana wejdzie w życie, urzędnik udający zwykłego klienta (tzw. tajemniczy klient) będzie mógł dokonać zakupu towaru lub usługi, a następnie, jeśli sprzedawca nie wyda paragonu, wówczas będzie mógł się ujawnić i wszcząć odpowiednią procedurę zmierzającą do ukarania przedsiębiorcy.

Towar i należności mają być zwracane zaraz po dokonaniu takiej kontroli (są jednak wyjątki, np. gdy zakupiony towar nie może być już zwrócony).