Nie poddawajmy się nachalnym bodźcom rynkowym, bo może one są w istocie medialne lub polityczne! Po spotkaniu 28.07 w Szczecinie

Znakomita była dzisiejsza 28.07.22 rozmowa dyrektorów podczas szczecińskiego spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”. I miejsce też było fantastyczne, więc stało się fragmentem ilustracji do tego wpisu:)

Wszystkie czynniki związane z zakupami wpływają negatywnie na płynność finansową – i zapasy, i przedpłaty, i terminy. Ale można tym zarządzać, pod trzema warunkami:

  • odróżnimy krótkoterminowe bodźce i zjawiska od trwałych zmian
  • pokonamy silosy w firmie, ludzie będą ze sobą rozmawiać i dzielić się informacjami
  • nie zrzucamy na systemy informatyczne odpowiedzialności za prawidłową komunikację i procesy.

Przygotowujemy dłuższą relację, a „na szybko” krótki cytat z wypowiedzi Zbigniewa Sobkiewicz z MPM Productivity Management:

„W sytuacji takich jak obecnie turbulencji, zarządzanie dodatkowo zaburza nieuzasadniona statystycznie nieufność menedżerów do własnych procedur i do innych menedżerów bądź pracowników. Decyzje np. o zakupach, zapasach, przyjęciu zamówień podejmowane są na wyczucie lub pod wpływem nagłego silnego bodźca. Tymczasem zwykle jest on nadmiarowy. Wewnętrzny dialog w firmie i poprawne procesy/procedury pozwalają odróżnić sytuacje naprawdę nadzwyczajne od pozornie lub krótkoterminowano nadzwyczajnych. I odpowiednio reagować.”

oraz cytat z wypowiedzi Zbigniewa Cenkiera, dyrektora w STr, producenta w branży morskiej:

„Posłużmy się przykładem cen stali w okresie marzec-lipiec. Ukraina i Rosja produkuje tylko 4,5% światowej podaży stali, ale po wybuchu wojny w Ukrainie, więc i możliwych zaburzeniach w dostawach tego bardzo niewielkiego odsetka stali, cena poszybowała aż o 100%. To nie jest tylko rynkowa reakcja, to były również gry polityczne czy finansjery. Kto uległ panice, manipulacji, to kupił czy zakontraktował drogo, za drogo. Bo w lipcu ceny już zaczęły spadać i pewnie wrócą do poziomów bliższych tym przedwojennym. Nie wolno działać w panice, w reakcji na propagandowe czy medialne doniesienia.”

Następne spotkanie w tym cyklu Poznań 11.08 g. 9-11 rejestracja tutaj