Przedstawiamy członków Jury Konkursu CFO Roku 2023

Laureata tegorocznej edycji Konkursu wyłoni Jury pod przewodnictwem Bartosza Radziszewskiego. W kolejnych wpisach przedstawiamy członków tego zespołu. Dzisiaj Marek Szelągowski. Więcej o Konkursie, skład Jury oraz możliwość rejestracji do Konkursu i na Konferencję i Galę 22.09 TUTAJ

Marek Szelągowski jest praktykiem biznesu, prowadzącym firmę  dynamicBPM, a także pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk, adiunktem w Instytucie Badań Systemowych. Jest autorem książki „Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy”.

Przez 7 lat był dyrektorem w Budimex, gdzie zarządzanie działem IT i brał udział w identyfikacji procesów biznesowych oraz budowaniu systemu procesowego, mającego na celu usprawnienie procesów podstawowych, co pozwoliło na ich optymalizację i ciągłe dostosowywanie do zmieniających się warunków rynkowych.

Występuje na konferencjach Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” oraz publikuje w serwisach społeczności Business Dialog, m.in. w Digital Finance Excellence. Polecamy na przykład ten wywiad „W wiedzy ukrytej pracowników ukryty jest też przepis na przewagę konkurencyjna firmy”

Fragment wywiadu

„Wiedza ukryta ma coraz większą wagę, szczególnie teraz gdy upowszechnia się sztuczna inteligencja. Wiedzę jawną przy dzisiejszej szybkości przepływu informacji, narzędziach typu ChatGPT oraz metodykom szkolenia i zarządzania pracownikami można szybko skopiować.  Wiedza ukryta – jednostki czy zespołowa – wynika z doświadczenia pracowników („wiem jak”), wychowania w danym kręgu kulturowym, wrodzonych zdolności, itp. Wiedzy ukrytej nie można skopiować, bo na ogół pracownicy czy zespoły nie potrafią jej wyrazić, a często nawet nie mają świadomości, że ją posiadają, co nie przeszkadza jednak w jej używaniu czy przekazywaniu przez działanie. Gra toczy się więc o to, aby zbudować organizację, w której pracownicy będą chcieli tę wiedzę ujawnić i włączyć do realizowanych procesów oraz żeby na tej podstawie móc ją weryfikować i dystrybuować w organizacji np. poprzez włączenie do systemów IT.”

A powyżej grafika, która odzwierciedla inną ważną podpowiedź Marka Szelągowskiego. Też jest o niej mowa w wywiadzie.