Magazyn „Controlling i Zarządzanie” na konferencję „Azymut dla CFO” 9.03

W empikach i elektronicznie dostępny jest już marcowy numer tego magazynu. Otrzymają go także uczestnicy naszej konferencji, a wiele artykułów jest autorstwa członków Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, więcej niż w innych numerach.

Wersja elektroniczna jest TUTAJ

Głównym tematem tego numeru jest zmieniająca się rola dyrektora finansowego, głównego księgowego i controllera w przedsiębiorstwie. Wprowadzono również nowy dział Na warsztacie, w którym są prezentowane zwięzłe porady ekspertów.

W najnowszym numerze szczególnie m.in. :

👉    Pięć pytań do Roberta Zaranowicza o zarządzanie finansami w średniej firmie właścicielskiej, które zadała Iwona D. Bartczak, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” https://kdfdialog.org.pl/

👉   Roman Kotapski „Grzechy główne” działalności pomocniczej,

👉   Anna Kołodko „Kontroler finansowy na turbulentne czasy poszukiwany”,

👉  Zbigniew Sobkiewicz Rola dyrektora finansowego w redukcji zapasów,

👉· Bartosz Radziszewski „Zarządzanie procesami jako droga do wyższej produktywności,”

👉   Agnieszka M. Staroń „Kłopotliwy pracownik.Jak podjąć decyzję o zwolnieniu lub zatrzymaniu?”

Rejestracja na konferencję 9.03 TUTAJ