Automatyzacja dla wsparcia decyzji – kilka spostrzeżeń po spotkaniu w Lublinie 27.06

Zwykle na spotkaniach klubowych to moderujący dyskusję (zwykle Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski) robią pamiątkowe zdjęcia uczestnikom, a tym razem – dzisiaj 27.06 w Lublinie – było inaczej: to im zrobiono zdjęcie!!! Ewa Bartnik, CFO w Imker jest jego autorką i sama też jest na nim.

Jest też autorką ważnej wypowiedzi: „Niemożliwa jest efektywność kosztowa, bez efektywnych procesów. Koszty powinny być odbiciem tych elementów procesu, które generują wartość.”

Cała dyskusja dotyczyła automatyzacji procesów, czego od niej oczekujemy dzisiaj. To już nie te czasy, jak 5 lat temu, że chodziło głównie o wyręczenie pracowników w nudnych, rutynowych, czasochłonnych czynnościach. Dzisiaj dalej automatyzacja służy nam do osiągnięcia większej skali lub większej efektywności, bez nadmiernego wzrostu zatrudnienia albo wręcz tym samym zespołem, ale w o wiele wiekszym stopniu oczekujemy od niej wsparcia w decyzjach. Zautomatyzowane procesy dostarczają nam dużo więcej danych, więcej wiedzy o tym, co może się zdarzyć, gdy zainstnieją pewne okoliczności i gdzie, co pozwala nam skutecznie działać.

Zwrócono także uwagę na to, że automatyzacja procesów zmniejsza ryzyko dla stabilności operacji wynikające z częstej zmiany pracy przez przedstawicieli młodszych pokoleń.

Wyzwaniem staje się właściwe zagospodarowanie ludzi, którzy w zautomatyzowanych procesach muszą wykonywać innego rodzaju pracę, na ogół trudniejszą niż poprzednio, wziąć na siebie większą odpowiedzialność, a także ciągle uczyć się.

Nie mieliśmy jednak żadnych wątpliwości, że proces może być zautomatyzowany tylko do takiego stopnia, aby ktoś go był w stanie nadzorować, odtworzyć w razie awarii lub zmiany, odszukać miejsce popełnienia błędu przez algorytm.

Bartosz Radziszewski, autor klubowego programu Digital Finance Excellence,  zwrócił uwagę na to, że proces zautomatyzowany to nie jest ten sam proces, co wykonywany wcześniej przez ludzi. Trzeba go zaprojektować od nowa.

O wymaganiach wobec osób pracujących w firmach o zautomatyzowanych procesach, napiszemy w osobnym tekście.

Polecamy też wpis w blogu Business Dialog na pokrewny temat

Automatyzacja oznacza, że praca człowieka staje się trudniejsza