Łańcuchy dostaw 2021

W  społeczności dyrektorów Business Dialog – której częścią jest Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” – realizujemy badanie, będące częścią programu „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” https://businessdialog.pl/made-in-poland, który pomoże firmom w Polsce w wykorzystaniu szansy wynikające z przebudowy powiązań w polskiej, europejskiej i globalnej gospodarce. Jest realizowany razem z PAIH (Grupa PFR) oraz partnerami.
Poniższa ankieta służy zebraniu wiedzy, która przyczyni się do wypracowania rekomendacji dla firm i podmiotów je wspierających, w tym agend rządowych.
Zawiera tylko trzy – ale ważne – pytania.
Zapraszamy do wypełnienia i skorzystania z bonusów przewidzianych dla respondentów.

ANKIETA