Nasz wkład w kształcenie specjalistów finansowych!

Bartosz Radziszewski, autor klubowego programu Digital Finance Excellence https://dfe.org.pl/, wystąpił na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, gdzie podczas sesji plenarnej „Technologie informatyczne” mówił o zmieniającej się roli księgowego w dobie automatyzacji procesów.

Wystąpienie spotkało się z bardzo przychylnymi opiniami i zainteresowanie prowadzących i uczestników.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele katedr rachunkowości z wielu uczelni.

W serwisie programu Digital Finance Excellence publikujemy artykuł, w którym są najważniejsze rekomendacje do kształtowania tej funkcji i tego zawodu we współczesnym  https://dfe.org.pl/ksiegowy-na-cyfrowe-czasy/