Konrad Marchlewski o najważniejszych zadaniach CFO w 2021

Moim zdaniem, najważniejsze zadania dla CFO w 2021 roku wynikają z ogromnej zmienności, która nastała w świecie biznesu. Wiele zmian zapowiadało się od dawna, np. nowe modele w obszarze obsługi klienta związane z upowszechnianiem się technologii cyfrowych, ale lawina zmian ruszyła w związku z nastaniem zaburzeń w wyniku covid-19.

Co to za zmiany?

Po pierwsze, przerwanie łańcuchów dostaw uruchomiło ich przebudowę, a to oznacza poszukiwanie nowych poddostawców, odbiorców i nowych powiązań.

Po drugie, zmieniły się postawy zakupowe klientów indywidualnych, zarówno w dziedzinie wyboru produktów i usług, jak i zachowania w sklepie, jak i korzystania z różnych kanałów sprzedaży.

Po trzecie, zmieniły się również relacje handlowe w sektorze B2B, w wielu aspektach przybliżając się do B2C.

Po czwarte, różne kraje i społeczności różnie reagują na pandemie, wprowadzając różne ograniczenia w różnym czasie, co ma odzwierciedlenie w logistyce i finansach dostawców

Po piąte, powstały nowe dziedziny biznesu i nowe modele biznesowe, np. w nieruchomościach, logistyce, ochronie zdrowia. Świat ujemnych realnych stop procentowych oznacza rewolucje na rynku finansowym i zmianę modeli wyceny aktywów.

Po szóste, niezwykle aktywne są państwa, zmieniając prawo czasem z dnia na dzień, uwalniając środki finansowe dla firm, tworząc ograniczenia dla transakcji, co zmienia oddziaływanie praw rynkowych.

Po siódme, dystans społeczny i praca zdalna zmienia kulturę i kapitał społeczny rzutujący na sposób działania biznesu, co ujawnia się nieoczekiwanie.

Po ósme wreszcie, rosnąć będzie znaczenie modeli PaaS, SaaS. Zmienność otoczenia i warunków prowadzenia biznesu kierować będzie w stronę modeli „używaj” zamiast „posiadaj”. Skalowalność i możliwość rezygnacji mogą decydować o wyborze konkretnego rozwiązania.

W praktyce, długoterminowe plany są zastępowane krótkoterminowymi prognozami, stress-testami oraz analizą what-if. Jeszcze większe znaczenie będzie mieć jakość oraz częstotliwość zbierania danych. Raportowanie roczne stanie się nieefektywne, coraz trudniej będzie ograniczać ryzyko transakcyjne.

Wszystko to powoduje, że CFO powinien zdecydowanie częściej zbierać i analizować dane oraz podejmować decyzje z większą odwagą. To nie jest już rola „księgowy+”, to coraz ważniejszy uczestnik procesów biznesowych.

Konrad Marchlewski, CFO Grupa Krotoski Łódź, dawniej CFO w Grupie Atlas

____________________________________

Od redakcji. Kapituła i zarządzający KDF Dialog wskazali najważniejsze zadania dyrektorów finansowych w 2021 roku w tym wpisie  https://kdfdialog.org.pl/10-najwazniejszych/