Rządzi myślenie interdyscyplinarne! – kilka uwag przed naszą konferencją 6.09

Nowoczesne zarządzanie, nowoczesna sprzedaż, marketing i nowoczesne podejście do finansów, HR czy IT… wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstw muszą się przenikać.

Rządzi myślenie interdyscyplinarne!

„Burzenie silosów” – z tym pojęciem spotkałem się po raz pierwszy ok 2011r., i od wtedy obserwowałem jak proces ten powolnie przenikał organizację do cna zdominowaną przez zamknięte i „okopane na swoich pozycjach” departamenty, myślące, każdy o sobie jako o niezależnej jednostce…

Wyobraźmy sobie człowieka zdominowanego przez „myślenie silosowe” poszczególnych z jego organów – głowa sobie, ręka sobie, dłoń, stopa, ucho, serce – każdy organ „ciągnie w swoją stronę”.

Taka osoba byłaby zupełnie dysfunkcyjna (!) Tak jak dysfunkcyjne stają się organizacje trwające w tym podejściu.

Zmiana trwa… jednak jej dynamika jest wprost proporcjonalna do postępu w zmianie paradygmatu a często jest związana z wymianą pokoleniową – to proces.

Jednak dzięki m.in. organizacjom jak Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” i  społeczności Business Dialog rozmowa o tym jak może i powinno być pojawia się w domenie publicznej, bo…

Czy „silosy” to domena jedynie dużych przedsiębiorstw? Korporacji? Firm wywodzących się ze spółek skarbu Państwa?

Nie!

To kwestia kultury organizacji, a każde przedsiębiorstwo ma swoją!

Przejawia ją w sposobie komunikacji, polityce pracowniczej, aktywności rynkowej i społecznej.

Już 06.09, wspólnie z Monika Makowska (Ekolan), Michał Biernacki (Selena), Robert Czarniewski (POLCOM), Mariusz Grajda (Estee Lauder) porozmawiamy o tym na Warsaw Stock Exchange (GPW)! Więcej informacji o konferencji i możliwość zapisu w serwisie społecznościowym Business Dialog  https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-06092022

Jak funkcjonować w zróżnicowanym środowisku z nastawieniem na cel i wynik, w atmosferze zrozumienia i współpracy, gdy nadrzędną wartością jest sukces organizacji, bo tylko wtedy poszczególne jej elementy – rozumiane jako struktury mogą liczyć na sukces własny.

Bartłomiej Gudalewski