Dyrektorzy finansowi na giełdowym parkiecie. Notatki Piotra Hansa

W miniony wtorek miałem przyjemność powrócić po ponad 2 latach na „główny parkiet” GPW i moderować dyskusję w panelu „Strategie zwiększania odporności firmy i rentowności biznesu” w ramach konferencji „Azymut dla CFO – odporność firmy, płynność finansowa i wyższa wartość dodana produktów” zorganizowanej przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”​.

Gotówka rządzi

W ramach panelu poruszyliśmy wiele wątków, a z punktów, które wybrzmiały najmocniej mogę wskazać następujące:
– niewątpliwie nadchodzą miesiące trudne, kiedy rządzić będzie gotówka i płynność, kosztem rentowności i wzrostu sprzedaży czy udziałów rynkowych –> w rozmowach trudno było jednak znaleźć firmy dotknięte równocześnie negatywnymi szokami – podażowym  i popytowym, a minione miesiące były zdecydowanie okresami rozwoju,
– warto patrzeć na długoterminowe trendy, nie skupiać się tylko na aktualnych perturbacjach i „pożarach”, wyciągać wnioski z przeszłości, identyfikować szanse, wykorzystywać chwilowe anomalie, na których można dodatkowo zarobić –> tutaj pojawiła się świetna analogia o drodze do celu, na której pojawiają się „wyboje”, które przeszkadzają tylko przez moment i o których w dłuższej perspektywie zupełnie zapominamy,
– w sytuacji zagrożenia jako ludzie mamy tendencję do skracania i zawężania perspektywy oraz pola widzenia, poszukiwania zero-jedynkowych odpowiedzi, niekiedy odkładania decyzji w czasie –> warto budować świadomość i komunikację, zarówno „w górę”, jak i „w dół”, stamtąd też mogą pochodzić pomysły, innowacje, wiedza czerpana z otoczenia (dane zewnętrzne, mogą być ważniejsze niż te z organizacji!) –> w celu usprawnienia podejmowania decyzji (w końcu najgorszą decyzja jest brak decyzji!), ustalać maksymalny termin lub zakres informacji, który jest wymagany, aby zacząć działać,
– bardzo dużo uwagi poświęciliśmy (nie tylko w naszym panelu) znaczeniu komunikacji i zaangażowanych zespołów, które mają ustalony wspólny cel –> bez właściwych ludzi, wielkie ilości danych, wszelkie zasoby materialne, czy nawet największy kapitał niewiele znaczą,
– w kontekście wpływu obecnej sytuacji inflacyjnej i wpływu budowanie wartości, rozmawialiśmy o właściwym, świadomym podejściu do analizy i optymalizacji procesów, obszarów działania i w efekcie kosztów –> by nie powielać intuicyjnych, podejmowanych często pod wpływem emocji czy trudną (a może po prostu – bardziej złożoną) mierzalność, prostych cięć w zakresie wydatków na: marketing, szkolenia oraz inwestycje, czy przyjmować perspektywy „wszystkie koszty tniemy po równo -10%!”,
– w dyskusji pojawił się również wątek potrzeby eksperymentowania i testowania nowych procesów, produktów/usług (zgodnie z modelem CYNEFIN) , a nawet szerzej – nowych biznesów, w ramach strategii szeroko rozumianej dywersyfikacji (tutaj znów wybrzmiała potrzeba identyfikacji krótkoterminowych szans rynkowych i długoterminowych trendów).

 

Ryzyko, zapasy, kolor arbuzowy

 

Z innych paneli i wystąpień zanotowałem ponadto kilka myśli, spostrzeżeń:
rolą CFO jest zadawanie właściwych pytań i ocena, ile ryzyka firma może podjąć, szczególnie w obecnej, niepewnej sytuacji?
CFO powinien znać bezpośrednio i rozumieć biznes klientów firmy, a co najmniej dwie grupy – niskomarżowych i strategicznych,
i dwa ulubione:
zapasy nierotujące „zajmują” zawsze najlepsze miejsca na półkach magazynowych – a te najszybciej rotujące muszą się gdzieś podziać i to one są też najczęściej pierwszymi „ofiarami” optymalizacji,
oraz
transformacja w kierunku elektromobilności ma „kolor arbuzowy” – czyli jest zielona (w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko „eko”), ale kiedy zaczniemy pytać, konfrontować założenia z danymi to pojawia się „czerwień” (ten sam efekt pojawić się nam może w kontekście dyskusji o inwestycjach, rentowności produktów i projektów itd.)!

Klubowy Hyde Park

Bardzo ciekawym, choć dość ryzykownym pomysłem była ostatnia część Konferencji w stylu „Hyde Park” pod hasłem „Strefa wolności – Dyrektorze, mikrofon jest Twój!”. Jak się okazało nie zabrakło chętnych do podzielenia się na forum swoimi doświadczeniami (nie tylko sukcesami!) i cennymi wnioskami – zarówno zawodowymi, jak i bardzo prywatnymi. To pokazuje, że w Klubie jest nie tylko moc, ale też wzajemne zaufanie!

Dziękuję Iwonie D. Bartczak i Bartoszowi Radziszewskiemu organizację całego wydarzenia, a także pozostałym aktywnym członkom Kapituły Klubowej: Anna Dutkowska Marta Dylewska Małgorzata Sobczyk Michał Biernacki Adam Kierecki oraz wszystkim uczestnikom za niezwykle ciekawe rozmowy!

Dziękuję też Beacie Artemskiej-Leciejewskiej z ICAN Institute, Romanowi Kotapskiemu z Controlling i Zarządzanie oraz Michałowi Flontowi z magazynu „Rachunkowość”, dzięki którym wartościową wiedzę mogliśmy zabrać ze sobą również w sensie dosłownym, w postaci wydawanych przez nich magazynów!

Piotr Hans

Zapraszamy do społeczności Klubu – można zapisać się poprzez ten LINK

Kilka zdjęć z panelu Piotra Hansa

Więcej zdjęć jest TUTAJ