Kim jest szanowany dyrektor finansowy – jego rola, zadania, odpowiedzialność

Pierwszy etap tegorocznej edycji Konkursu CFO Roku rozwija się aż miło – już sporo rekomendacji otrzymali dyrektorzy finansowi z przedsiębiorstw i od zespołów finansowych, i od prezesów czy właścicieli firm. Co widzą w swoich CFO, że tak wysoko ich cenią? Z tych rekomendacji wynika najlepsza charakterystyka nowoczesnego, szanowanego, skutecznego dyrektora finansowego. Oto ona:

CFO jest właścicielem najważniejszego procesu w firmie: zbierania, przetwarzania, interpretacji i dystrybucji informacji. Dyrektor finansowy w partnerskiej współpracy z innymi menedżerami i posługując się narzędziami analitycznymi określa obszary o największym potencjale wytwarzania coraz większej wartości dodanej, a więc większej rentowności i konkurencyjności biznesu.

Główny zadaniem CFO i całego zarządu jest łączenie długoterminowych celów opartych na pojawiających się możliwościach i silnych stronach firmy oraz celów krótkoterminowych opartych na posiadanych zasobach i uwzględniających aktualne blokady. Odpowiada za budowanie odporności firmy.

W dojrzałych firmach CFO i finanse wspierają biznes w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, nie wyręczając operacji w wykonywaniu zadań w procesach, które przebiegają przez te działy.

Profesjonalny CFO i jego zespół zajmuje się sprawami, które mają bezpośredni wpływ na biznes, które tworzą istotną wartość. Zadania i procesy, które są rutynowe, wystandaryzowane, powtarzalne, aczkolwiek konieczne, wykonuje albo wyspecjalizowana firma zewnętrzna, albo algorytmy, albo stanowią margines zadań działu finansowego.

Najcenniejszą kompetencją profesjonalną CFO jest dobre rozumienie przepływów finansowych wewnętrznych i zewnętrznych. Księgowość, podatki, prawne aspekty są drugorzędne, bo te kompetencje ma lokalny doradca podatkowy czy księgowy. A CFO musi wiedzieć, skąd i kiedy wpływa kasa, na co ją wydajemy, kiedy i ile będziemy jej potrzebować oraz ile nas kosztuje.

Skuteczny CFO może oddziaływać z pozycji stanowiska czy dostępu do danych, ale lepiej jeśli używa swoich zdolności interpersonalnych.  Firma zajdzie dalej – i on wraz z nią – jeśli postawi na dialog z osobami z innych działów firmy. Jest on możliwy, gdy dyrektor finansowy autentycznie zbliży się do pracowników, gdy wiele razy pójdzie do ludzi i ich miejsc pracy, do magazynu, na halę fabryczną.

 

Zachęcamy też do samodzielnego zgłaszania się https://cforoku.pl/rejestracja/, wszak znamy się i wiemy, ze wielu uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” z pewnością pasuje do powyższych stwierdzeń.