Im droższa gotówka, tym większa presja na rentowność produktów. Po spotkaniu w Łodzi 14.06

W Łodzi spotkaliśmy się tradycyjnie w Starym Kinie na ul. Piotrkowskiej, miejscu kultowym na mapie Polski, pierwszego (no, może drugiego, pierwsze jest w Szczecinie, ale zależy jak się liczy) stałego kina na ziemiach kiedykolwiek polskich. Stąd na zdjęciu te parasolki, element radosny i opiekuńczy, pod którymi przechodzili dyrektorzy zdążający na spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Było to drugie spotkanie w cyklu dotyczącym płynności finansowej, zapotrzebowaniu na gotówkę, strategiom w tym zakresie.

Poniżej przytaczamy słowa Konrada Marchlewskiego, CFO w Grupie Krotoski, ale powtarzali je również inni obecni.

„Rosnące zapotrzebowanie na gotówkę jest wynikiem zarówno sytuacji makroekonomicznej, ale i zmian technologicznych i idących na nimi zmian modeli biznesu.

Cyfryzacja pozwala na redukcję kosztów stałych, zamianę na koszty zmienne, na wysoką skalowalność biznesu. Oznacza to, że niemal każda branża staje się wysoko konkurencyjna, a szczególnie branże technologiczne, gdzie niższe są koszty inwestycyjne, oraz koszty stałe wejścia na rynek z biznesem czy z produktem. Skraca się cykl życia: produkty, ale też często firmy –  pojawiają się i znikają. Trzeba szybko wygenerować zysk na posiadanej czy pozyskanej gotówce. Zwiększa się znaczenie działań i kosztów marketingowych.

W takim modelu biznesu, jeśli wzrasta koszt gotówki, jak to się dzieje obecnie, to wzrasta również presja na rentowność produktów oraz zmniejszenie kapitału pracującego. Na to nakłada się inflacja, która jeszcze bardziej zwiększa tę presję, podobnie jak ogromne stany magazynowe, które firmy zgromadziły. I dzisiaj już dyrektorzy finansowi hamują sprzedaż, jeśli istnieje obawa, że będzie to sprzedaż nierentowna.

Ale z drugiej strony muszą pozyskać gotówkę, aby generować nową wartość dodaną. A gotówka drożeje, jeśli państwo musi się zadłużać po cenie 8% i więcej, to firmy i obywatele też nie uzyskają jej taniej.”

Spotkanie w Łodzi miało nieoczekiwany finał….. choć dużo później, wieczorem. Część naszego porannego składu udała się bowiem na mecz Ukraina – Irlandia, rozgrywany w ramach Ligi Narodów, kibicować ukraińskim sportowcom. Piłkarze trenera Ołeksandra Perakowa korzystają bowiem z gościny Polskiego Związku Piłki Nożnej i w roli gospodarzy grają w Łodzi na stadionie ŁKS.