Tworzenie koncepcji dzieła nie oznacza tworzenia dzieła

W wyroku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. II FSK 2648/19) NSA uznał, że tworzenie przez spółkę koncepcji i specyfikacji dzieła, które jest produkowane przez kogoś innego, nie świadczy o jej udziale w tworzeniu dzieła. Podobnie okoliczność, że w skład wynagrodzenia wchodziła opłatę za udzielenie licencji, według NSA, nie ma znaczenia dla uznania, czy mamy do czynienia z wytworzeniem czy też nabyciem. W konsekwencji NSA stwierdziło, że w takiej sytuacji spółka będzie zobowiązana do rozpoznania WNiP i nie może zaliczyć wypłaconego wynagrodzenia w  koszty uzyskania przychodów jednorazowo.

Informacje za KPMG.