Czy to Ty jesteś CFO Roku 2022? Wybieramy CFO Roku 2022!!!

A jednak nam tego tak brakowało przez ostatnie lata: uroczystego potwierdzenia i ogłoszenia światu jak wielkie rzeczy potrafi zrealizować CFO i jego zespół dla rozwoju i odporności biznesu oraz uhonorowania CFO lepiej przygotowującego swoją firmę do osiągania ponadprzeciętnych wyników.

6.10.2022 podczas Forum Dyrektorów Finansowych odbędzie się Gala, na której poznamy CFO Roku 2022. Więcej o Konkursie oraz formularz zgłoszeniowy i ankieta https://cforoku.pl/

Konkurs jest przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, realizowanym we współpracy z ADN Akademia, organizatora Forum Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Już można się zgłaszać! Już można zgłaszać podziwianych CFO!

Pod uwagę będą brane kompetencje profesjonalne kandydata oraz projekt ukończony w 2021 lub 2022 roku, np. cyfrowy, organizacyjny, finansowy. W Konkursie biorą dyrektorzy finansowi z firm zatrudniających ponad 150 pracowników, z siedzibą w Polsce (z wyłączeniem banków i funduszy inwestycyjnych), podlegające polskiemu prawodawstwu, posiadające dobrą sytuację finansową.

 •       Każdy może zgłosić kandydata do Konkursu, również kandydat może się sam zgłosić.
 •       Kandydat wypełnia ankietę oraz przedstawia biegłemu rewidentowi – i tylko jemu – sprawozdanie finansowe za ostatni rok/kwartał.
 •       Kandydat może być zaproszony na spotkanie stacjonarne Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w jednym z 12 miast lub online, aby przedstawić się społeczności, ze wsparciem klubowego moderatora. Omawiane jest zagadnienie, które było przedmiotem projektu lub działania zrealizowanego przez kandydata. W spotkaniu uczestniczy co najmniej trzech członków Jury.
 •       Ostateczną decyzję podejmuje w tajnym głosowaniu  Jury pod przewodnictwem Bartosza Radziszewskiego. A w Jury oprócz przewodniczącego:
 1. Iwona D. Bartczak, partner Business Dialog, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
 2. Dorota Grudzień, coach i trener przywództwa, członek The Johna Maxwella Team, dyrektor zarządzający w Arthur Hunt
 3. Joanna Seklecka, CEO w eService, wcześniej CFO tej firmy
 4. Marcin Chomiuk, partner zarządzający ADN Podatki
 5. Karol Marek Klimczak, profesor ekonomii i zarządzania, wykładowca Politechniki Łódzkiej, autor książki „Organizational Change and Relational Resources”
 6. Roman Kotapski, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wydawca magazynu „Controlling i Zarządzanie”
 7. Jacek Nawrot, ekspert ICT
 8. Roman Seredyński, biegły rewident, partner zarządzający UHY ECA
 9. Grzegorz Słomkowski, wiceprezes w PAIH Grupa PFR, wcześniej CFO w biznesie
 10. Marek Szelągowski, adiunkt w PAN, ekspert dynamic BPM, autor książki „Dynamic BPM in the Knowledge Economy: Creating Value from Intellectual Capital”

Jeśli jesteś dumny z dyrektora finansowego w swojej firmie, zgłoś go do Konkursu!

Jeśli jesteś dumny ze swojego wkładu w rozwój firmy, zgłoś się do Konkursu!

Jeśli znasz CFO, którego powinniśmy zaprosić do Konkursu, poinformują nas o tym!

Czekamy kontakt@businessdialog.pl