Karol Marek Klimczak – członek Jury Konkursu CFO Roku 2023

Jury Konkursu CFO Roku 2023 składa się z kilkunastu osób, zaproszonych przez Bartosza Radziszewskiego, przewodniczącego Jury. Jednym z nich jest:

Karol Marek Klimczak

Jest profesorem zarządzania na Politechnice Łódzkiej.  Specjalizuję się w zarządzaniu finansami i finansach przedsiębiorstw. Wraz z zespołem zbiera nowe dane o firmach wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego i ekonometrię. Obecnie przeprojektowuje kursy dla odwróconej edukacji i kieruje zespołem badawczym w grancie NCN.

Karol M. Klimczak jest współautorem pierwszych edycji programu edukacyjno-doradczego WatchTheCashFlow, który jest realizowany w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” od 2016 roku.

Kilka tygodni temu międzynarodowe czasopismo naukowe „Accounting in Europe” opublikowało artykuł autorstwa Karola M. Klimczaka z Politechniki Łódzkiej, Dominiki Hadro z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Marcela Meyera z Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii z naukową analizą tekstów listów do akcjonariuszy polskich spółek giełdowych.

Polecamy omówienie tej analizy w klubowym serwisie społecznościowym Business Dialog

ESG wyparło społeczną odpowiedzialność z agendy zarządów