Gratulujemy osiągnięć członkom Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” – Jacek Olszański, XTPL i Jakub Poniatowski, Capital Park

Pod koniec października podczas uroczystej gali w Londynie firma Capital Park odebrała prestiżową nagrodę za projekt  Fabryki Norblina w Warszawie w kategorii Commercial Renovation/Redevelopment w konkursie EuropeanPropertyAwards. Została także nagrodzona tytułem Five Stars.

 

W imieniu Grupy Capital Park nagrodę odebrali Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna oraz Jakub Poniatowski, dyrektor finansowy. Gratulacje!

 

O przyznaniu nagród European Property Awards decydował niezależny panel ponad 80 ekspertów branżowych. Ocenie podlegały: projekt architektoniczny, jakość inwestycji, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, oryginalność oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

 

A w pierwszych dniach listopada firma XTPL otrzymała patent Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych na nowy typ tuszu wykorzystywany w procesie ultraprecyzyjnej depozycji (UPD – Ultra Precise Deposition) tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego „Metallic nanoparticle composition”. XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów.

Spółka w swoim portfolio posiada 25 zgłoszeń patentowych.

 

Gratulujemy Jackowi Olszańskiemu, dyrektorowi finansowego  XTPL.