Dyskusyjna pomoc tarczy dla transportu – ekspert wskazuje ryzyka

Branża transportowa przeżywa największy spadek sprzedaży i zamówień w całej gospodarce. Całkowicie zamroziła inwestycje. ARP Leasing oferuje wsparcie dla firm transportowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Poprosiliśmy o wypowiedź Mariusza Grajdę, wiceprezesa MGW Corporate Consulting Group, partnera Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” o ocenę tego narzędzia:

„Należy zauważyć, iż pomimo kilku niewątpliwych atutów tego rozwiązania (karencja w spłacie rat, brak opłaty inicjalnej, karencja w regulowaniu składek ubezpieczeniowych), program nie jest dostosowany do wymagań branży transportowej.

Podstawowym problemem jest to, że finansowanie oferowane jest jedynie w PLN. Większość firm transportowych uzyskuje przychody walutowe. Niedopasowanie walutowe przychodów do istotnych pozycji kosztowych będzie skutkowało wzrostem ryzyka dla tych firm. Co więcej, przedmioty leasingu mają zostać zbyte przez obecnych finansujących do ARP Leasing, co wymaga przedterminowego zakończenia realizowanych umów leasingu  i przeliczenia wartości przedmiotu leasingu (zwykle są to umowy walutowe). Ponieważ ARP Leasing nie jest stroną przy ustalaniu wartości po której nastąpi zbycie przedmiotu, otwartym zostaje dylemat w jaki sposób zostanie ona ustalona. Oczywistym jest, iż przewalutowanie wartości przedmiotu leasingu po obecnym kursie PLN/EUR będzie skutkowało znaczącym podwyższeniem wartości początkowej do nowo zawieranych z ARP Leasing umów, a w konsekwencji będzie skutkowało podwyższeniem raty leasingowej.

Kolejną niedogodnością, która dodatkowo czyni z tego koła ratunkowego, raczej balast (dla znacznej ilości firm) jest to, że ARP Leasing nie przewiduje w swoich rozwiązaniach możliwości stosowania wysokich wartości rezydualnych. Wszyscy, którzy znają branżę transportową wiedzą, że standardem od pewnego czasu jest stosowanie w umowach leasingu podwyższonej wartości końcowej, zbliżonej do wartości rynkowej. Takie rozwiązanie umożliwiło firmom transportowym skuteczne konkurowanie na rynku międzynarodowym i jednoczesne użytkowanie nowoczesnego taboru. Brak możliwości zastosowania wysokiej wartości rezydualnej będzie również skutkowało, jeszcze większym podwyższeniem raty leasingowej, co w znaczącej części firm uniemożliwia uzyskanie jakiejkolwiek rentowności na finansowanym w ten sposób pojeździe. Dokładając do tego opisywany przeze mnie wcześniej problem z walutą, mamy kumulację niekorzystnych rozwiązań.

Są też inne problemy.”

Przypominamy, że uczestnicy KDF Dialog mogą uzyskać od MGW bezpłatne wsparcie w następującym zakresie:

  1. Określenie zakresu i rodzajów ryzyk występujących w przedsiębiorstwie bądź mogących wystąpić w terminie do 6 miesięcy,
  2. Opracowanie wstępnego planu pomocowego, który firma powinna  wdrożyć zabezpieczając substancję swojego przedsiębiorstwa.
  3. Restrukturyzacja w Prawie Restrukturyzacyjnym i w Tarczach Antykryzysowych
  4. Zmiany umów leasingowych i bankowych.

Więcej intormacji jest tutaj